Numer aktualny

"Nasz Bank" Biuletyn informacyjny Banku Spółdzielczego w Płońsku:
nr 1 (27) Wiosna - Lato 2017.

Ze słowa wstępnego.

Efektywni w nowej formule

Wyniki osiągnięte w 2016 roku, mimo że są mniej korzystne niż wypracowane w 2015 roku, pozwoliły naszemu Bankowi na zajęcie wysokiego miejsca pod względem efektywności wśród banków spółdzielczych o sumie bilansowej powyżej 500 mln zł. To powód do zadowolenia władz i pracowników Banku oraz do dumy udziałowców i klientów.

W „Biuletynie” prezentujemy Państwu te wyniki, a także wyniki działalności za I kwartał bieżącego roku. Rok ubiegły w sektorze bankowości spółdzielczej przejdzie do historii jako pierwszy rok działania banków spółdzielczych w nowej formule organizacyjnej, do której przystąpiło 80% wszystkich banków – tworząc Systemy Ochrony w obydwu Zrzeszeniach. To ważny okres wdrażania jednolitych zasad zarządzania ryzykiem oraz płynnością, a także budowy funduszy – zabezpieczającego i płynnościowego. To również monitorowanie ryzyka w poszczególnych bankach i mechanizmy prewencyjne oraz liczna grupa banków spółdzielczych poddana audytowi przez System Ochrony. Wszystkie te działania wyznaczają nowy etap w rozwoju sektora przekładający się na wzrost bezpieczeństwa działania banków spółdzielczych będących uczestnikami Systemów Ochrony.

W stronę cyfryzacji

W „Biuletynie” przedstawiamy także zmiany przepisów prawnych, dotyczące bezpośrednio klientów oraz nowe produkty bankowe i pochodne. Informujemy też o obecnie wdrażanych projektach, w tym o elektronicznej platformie walutowej oraz nowej, bardziej funkcjonalnej i przyjaznej dla klientów stronie internetowej. Dzisiaj technologia informatyczna jest obecna w każdym obszarze naszego życia, a w bankowości zdecydowanie króluje. Tempo jej rozwoju sprawia, że korzystanie z niej wymaga nauki – tu często z pomocą przyjść mogą nasze dzieci, a nawet wnuki, dla których technologia cyfrowa to codzienność. W publikacji obszernie pokazujemy też nasze zaangażowanie na polu edukacji ekonomicznej oraz w działalności społeczno-kulturalnej.

 

Teresa Kudlicka – Prezes Zarządu Banku Spółdzelczego w Płońsku