Dla mediów

Bank Spółdzielczy w Płońsku prowadzi otwartą i przejrzystą politykę informacyjną propagując dobre praktyki biznesowe w tej sferze.
Zależy nam na dobrej, wielostronnej komunikacji z dziennikarzami oraz społeczeństwem, dlatego chętnie dostarczamy rzetelnych informacji na temat szeroko rozumianej działalności, produktów oraz kultury organizacyjnej banku.

Dane Banku

Pełna nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Płońsku
Adres banku: 09-100 Płońsk, ul. Płocka 28

Forma prawna: spółdzielnia

Rok założenia: 1898

NIP: 567-00-05-918
KRS: 0000049877, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon: 000508945

Rada Nadzorcza:
1. Jan Pepłowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Wojciech Rutkowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Karol Nalborski – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Andrzej Biernatowicz – Członek Rady Nadzorczej
5. Adam Brzeszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
6. Jerzy Granuszewski – Członek Rady Nadzorczej
7. Alina Jezierska – Członek Rady Nadzorczej
8. Teresa Łukaszewicz – Członek Rady Nadzorczej
9. Deonizy Pietras – Członek Rady Nadzorczej
10. Wojciech Senderski – Członek Rady Nadzorczej
11. Zenon Śmigielski – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:
1. Dariusz Konofalski – Prezes Zarządu
2. Robert Malinowski – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
3. Wioleta Ciulińska – Wiceprezes Zarządu ds. finansów i bezpieczeństwa