Karta Kredytowa BPS Visa Credit

Międzynarodowa karta kredytowa VISA to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.
Skierowana jest do osób ceniących komfort, prestiż, swobodę finansową, a także bezpieczeństwo.

 • do 51 dni bez odsetek,
 • minimalna spłata tylko 3%, minimum 40 zł,
 • maksymalny limit do 20 000 zł,
 • możliwość bezpłatnego użytkowania (przez okres 6 miesięcy)
 • wydanie i wznowienie bez opłat,
 • Balance Transfer – możliwość przeniesienia zadłużenia karty z innego banku.


Jest wiele powodów, dla których warto mieć kartę kredytową VISA:

 • kartą kredytową VISA możesz posługiwać się na całym świecie – jest ona powszechnie akceptowana
 • możesz cieszyć się swobodą finansową i regulować płatności bez konieczności angażowania własnych środków
 • zyskujesz stały dostęp do kredytu w ramach indywidualnego, odnawialnego limitu kredytowego
 • bez prowizji płacisz za towary i usługi w placówkach handlowo-usługowych z emblematem VISA
 • korzystasz z nieoprocentowanego kredytu nawet do 51 dni dla transakcji bezgotówkowych
 • korzystasz z dogodnego systemu spłaty – wystarczy 3% kwoty wykorzystanego limitu, nie mniej niż 40 zł miesięcznie
 • uzyskasz automatyczne wznowienie karty
 • możesz regulować płatności realizowane w formie zamówień pocztowych, telefonicznych i internetowych
 • możesz wypłacać gotówkę z bankomatów oraz banków oznaczonych logo VISA
 • możesz sprawdzać wysokość dostępnego limitu indywidualnego w bankomatach świadczących taką usługę

Karta kredytowa VISA pozwala kontrolować własne wydatki
– ma indywidualnie przyznany odnawialny limit kredytowy, do którego wysokości możesz realizować transakcje.

Karta kredytowa VISA to uniwersalna waluta – podczas wyjazdów zagranicznych nie musisz martwić się o miejscową formę płatności. Swobodnie korzystaj z karty, a wszystkie transakcje dokonane za granicą zostaną rozliczone w złotych polskich.

Karta kredytowa VISA jest ogólnie dostępna – aby uzyskać kartę, nie musisz posiadać rachunku oszczędnościowo--rozliczeniowego w Banku. Możesz również przenieść do nas kartę kredytową z innego banku.
Z kartą kredytową VISA możesz czuć się bezpiecznie  nie jesteś narażony na ryzyko związane z noszeniem gotówki.

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty dokonasz natychmiastowego jej zastrzeżenia w każdym oddziale Banku lub telefonicznie: z tel. stacjonarnych: 0 801 321 456, z tel. kom. (86) 215 50 50, (22) 539 50 50

 

reprezentatywny przykład: 

RRSO wynosi: 11,54% dla całkowitej kwoty kredytu 5.000,00 zł, udzielonego na 36 m-cy, oprocentowanie zmienne 9,90% w stosunku rocznym (stopa referencyjna: 1,5% + marża Banku: 8,4 p.p.). Kredyt spłacony będzie jednorazowo po 36 mies., odsetki spłacane będą co miesiąc. Kredytobiorca nie został ubezpieczony, ponieważ posiada w BS Płońsk ROR od co najmniej 6 mies. z regularnymi wpływami na poziomie min. 1.000,00 zł. Całkowity koszt kredytu: 1.619,95 zł, w tym: opłata za użytkowanie karty 135,00 zł (pobierana w trzech latach użytkowania), odsetki 1.484,95 zł. Całkowita kwota do zapłaty 6.619,95 zł. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 06.03.2015 r

Przydatne dokumenty:

Zaświadczenia - Do pobrania zaświadczenia o dochodach