Kontakt

Bank Spółdzielczy w Płońsku

Centrala w Płońsku
ul. Płocka 28, 09-100 Płońsk

Sekretariat Zarządu:

tel. (23) 663-09-31
fax (23) 671-17-22
e-mail: bsplonsk@bsplonsk.pl

Placówki

Lista placówek

Bankomaty

Mapa bankomatów

Napisz do nas

Formularz kontaktowy

 

Dane banku:

NIP: 567-00-05-918
KRS: 0000049877, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon: 000508945
Kod SWIFT: POLUPLPR

Kod Swift/ BIC kod (ang.: Swift code/ BIC code)- przypisany każdemu bankowi, uczestnikowi systemu S.W.I.F.T, skrót literowy publikowany w międzynarodowym wykazie banków BIC Directory (ang.: International Bank Identifier Code Directory)