Inicjatywy i działania na rzecz społeczności lokalnej

Bank angażuje się w inicjatywy i działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez przekazywanie darowizn lub inną formę pomocy w odpowiedzi na prośby skierowane do Banku przez instytucje, organizacje społeczne lub indywidualnie potrzebujących. W poczuciu społecznej odpowiedzialności biznesu Bank uczestniczy w przedsięwzięciach o istotnym znaczeniu lokalnym.

Bank wspierając swoje społeczności lokalne oprócz wzmacniania wizerunku poprawia swoją pozycję rynkową. W tym celu realizuje program działalności społeczno – kulturalnej takich obszarach jak:

  • dofinansowanie imprez kulturalnych
  • dofinansowanie imprez i organizacji sportowych
  • dofinansowanie działalności i inicjatyw placówek oświatowych
  • dofinansowanie fundacji, stowarzyszeń i organizacji charytatywnych
  • dofinansowanie organizacji użytku publicznego
  • wsparcie instytucji kultu religijnego

Innym rodzajem aktywności społecznej Banku jest mecenat, który jest wynikiem poczucia współodpowiedzialności za kulturę i losy osób utalentowanych łącząc realizację własnych celów. Bank Spółdzielczy jest miejscem niejednokrotnie można było zapoznać się z twórczością lokalnych artystów, których wystawy były stałym elementem jego wnętrz ciesząc się zainteresowaniem Klientów. Dotychczas Bank gościł wystawy wielu artystów. Swoje pracy wystawiali m.  in.: Pan Wilhelm Nowak, Pani Anna Sobierajska, Pan Stanisław Prokopczyk, Pani Elżbieta Białaszek, Pani Urszula Michalska i wielu innych. Obok wystaw prac artystycznych organizowane są także wystawy tematyczne, np. "Ulica Bankowa" - wspólnie ze ZBP, wystawy numizmatyczne, prace członków SKO i inne.