mapa serwisu

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dzierzążni

O szkole

Historia Szkoły Podstawowej (dawniej: Powszechnej) w Dzierzążni sięga okresu międzywojennego. Wśród szkolnych pamiątek znajduje się sztandar szkoły z 1927 roku z imieniem św. Stanisława Kostki.
W tamtym czasie szkoła mieściła się w innej niż obecnie, części wsi, w sąsiedztwie miejsca, gdzie teraz znajduje się Urząd Gminy.
Starszą część zabudowań, w których dziś ma ona swoją siedzibę, oddano do użytku w roku 1937 (aktu poświęcenia dokonano 9 maja 1937r.).
W czerwcu 1980 r. odbyło się uroczyste nadanie Szkole Podstawowej w Dzierzążni imienia Marii Konopnickiej.
W listopadzie 1998 r. dokonano poświęcenia nowo dobudowanej części z salą gimnastyczną, świetlicą szkolną, pracowniami komputerowymi, biblioteką oraz klasą lekcyjną.  
Od roku 1999 – po utworzeniu gimnazjum, które obecnie nosi imię Jana Pawła II –  obie szkoły funkcjonują jako Zespół Szkół Nr 1.

Nasi uczniowie odnoszą wiele sukcesów w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych.

O SKO

SKO przy szkole podstawowej ma kilkudziesięcioletnią tradycję.
Trudno odnaleźć dane dotyczące początków jej działalności, źródła archiwalne podają jednak, iż w 1968 roku działała już bardzo prężnie.
Dzieci wpłacały swoje oszczędności do SKO, a stąd co miesiąc ich pieniądze przekazywane były do SOP w Płońsku. W późniejszym okresie, gdy w 1975r. rozpoczął swoją działalność Bank Spółdzielczy w Dzierzążni, to tu zaczęto lokować dziecięce oszczędności.
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych i na początku osiemdziesiątych 100% ogółu uczniów oszczędzało w SKO.
W roku szkolnym 1989/90 wobec postępującej inflacji hasła o oszczędzaniu nie były zbyt popularne wśród młodzieży, w związku z czym pojawiła się tendencja (zwłaszcza w grudniu i styczniu) do wycofywania wkładów. Mimo to jednak maluchy pozostały wierne ideom oszczędzania i przez kolejne trzy lata to one, dzieci z klas 0 – III, stanowiły zdecydowaną większość członków SKO. Potem, być może zachęceni przykładem młodszych kolegów, także starsi uczniowie ponownie zaczęli systematycznie oszczędzać.

Na przestrzeni lat funkcję opiekunów SKO pełniło kilku nauczycieli tutejszej szkoły, i tak:

  • w latach 1968–1972 – była to p. Jadwiga Strzelewska;
  • w roku szkolnym 1972/1973 – p. Mirosław Malczyk
  • w latach 1973–1976 – p. Anna Sieczka
  • w latach 1976–1988 – p. Alfreda Worowska
  • w latach 1988–1997 – p. Maria Kriks.


W roku 1997 SKO zawiesiło swoją działalność, by w 2009 ponownie ją reaktywować pod patronatem Banku Spółdzielczego w Płońsku
i opieką p. Bernadetty Chojnackiej.
Członkami SKO są uczniowie klas 0 –VI oraz, w chwili obecnej, dwóch klas gimnazjalnych, którzy kontynuują przygodę z oszczędzaniem z czasów „podstawówki” – w sumie 138 uczniów systematycznie oszczędza.
Na potrzeby SKO prowadzona jest gazetka ścienna zachęcająca uczniów do oszczędzania.
W sprawach organizacyjnych związanych z prowadzeniem SKO w szkole opiekunkę wspomaga p. Jolanta Bogucka.
Poza tym z opiekunką SKO czynnie współpracuje kilku nauczycieli naszej szkoły, którzy zajmują się przyjmowaniem wpłat od dzieci w poszczególnych klasach.
Są to panie: Izabela Rudzińska, Jolanta Bogucka, Małgorzata Karczewska, Elżbieta Pasiewicz, Iwona Jąderko i Maria Kriks.
Od 2009 roku tradycją stało się, iż uczniowie klas I przy okazji uroczystości pasowania na ucznia, zostają także uroczyście przyjęci do grona członków SKO. Uczestnicząca w tych uroczystościach Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Dzierzążni pani Alicja Plewińska zwykle wręcza dzieciom drobne upominki, zachęcając tym samym do systematycznego oszczędzania (ostatnio były to pierwsze książeczki SKO z pierwszym symbolicznym wkładem).
W bieżącym roku szkolnym w naszym zespole szkół prowadzona jest charytatywno – ekologiczna akcja „Nakręcona Akcja w BS Płońsk” pilotowana przez p. Elżbietę Pasiewicz. Członkowie SKO biorą także udział w konkursie plastycznym promującym idee  oszczędzania, który pilotuje p. Jolanta Bogucka.

Dyrekcja szkoły

mgr Franciszek Goszczyński
dyrektor

Opiekunowie SKO

Bernadetta Chojnacka
tel. kom. 697-66-58-34

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dzierzążni
09 - 164 Dzierzążnia
tel. / fax: (023) 661-59-05
e-mail: szkoladzierzaznia@op.pl     
strona www: www.zs1dzierzaznia.pl

Zobacz galerię

kliknij na miniaturę>