Talentowisko

O programie

TalentowiSKO – nowatorski Program edukacyjny Banków Spółdzielczych z  Grupy BPS. Łączy on naukę o  przedsiębiorczości z misją rozwoju talentów dzieci i młodzieży. Uczy pozytywnego myślenia o pieniądzu. Promuje dobre nawyki oszczędzania i  zaradność życiową.

Czym jest Talentowisko?

Program TalentowiSKO jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. Objęci są nim uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w całej Polsce.
Program TalentowiSKO jest realizowany w szkołach, w oparciu o scenariusze lekcji o finansach i oszczędzaniu, pobudzające uczniów do kreatywnego myślenia i rozwijające ich talenty. Scenariusze wykorzystują aktywizujące metody pracy oraz ciekawe propozycje tematyczne – adekwatne do poziomów klas: 1-4 i 5-8, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Także działania naszego Bankusą dzięki temu jeszcze bardziej efektywne i  profesjonalne.

Nowoczesna platforma

TalentowiSKO to także nowoczesna platforma internetowa (www.talentowisko.pl), która wykorzystuje media społecznościowe, blogowanie oraz możliwość zamieszczania i korzystania z treści multimedialnych, służy komunikowaniu się uczestników projektu oraz gromadzi narzędzia niezbędne do realizacji Programu.


Nauczyciele i dyrektorzy szkół biorących udział w Programie na  platformie TalentowiSKO.pl, znajdą narzędzia i materiały potrzebne do  jego realizacji. Są to m.in. scenariusze nowatorskich zajęć o finansach, angażujące dzieci w pracę zespołową i pobudzające ich kreatywność, karty pracy dla dzieci i nauczycieli oraz konkursy rozwijające wiedzę o  oszczędzaniu, z atrakcyjnymi nagrodami.

Dzieci ze szkół podstawowych nauczą się m.in. odpowiedzialnie dysponować swoim „majątkiem” i systematycznie oszczędzać, aby uzbierać na  konkretny cel.
Gimnazjaliści wykorzystają wiedzę ekonomiczną w  zadaniach zespołowych - przy organizacji aukcji czy zbiórki społecznej na ważny cel.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dowiedzą się, na  jakich zasadach działają instytucje bankowe, jak przygotować biznesplan, pozyskać fundusze na przedsięwzięcie klasowe, własny biznes albo studia.

Aby przystąpić do Programu oraz uzyskać dostęp do platformy internetowej wystarczy, że szkoła skontaktuje się z naszym Bankiem.

Szkoły - Uczestnicy Talentowiska

Szkoły

Szkolne Kasy Oszczędności

SKO

Aktualności Talentowiska

Aktualności

 

 

Poniżej znajdują się aktualne regulacje dla szkół współpracujących z Bankiem:

Szkoła podstawowa (klasy 1-6)

Poniżej znajdują się aktualne informacje i druki dla szkół podstawowych - klasy 1-6

Szkoła podstawowa (klasy 7-8) oraz Gimnazjum

Poniżej znajdują się aktualne informacje i druki dla szkoły podstawowej (klasy 7-8) oraz gimnazjów.