Organizatorzy

Organizatorami Turnieju są Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego O/Poświętne, Nadleśnictwo Płońsk oraz Bank Spółdzielczy w Płońsku. Od 2016 roku do grona współorganizatorów i fundatora nagród dołączyła Gmina Naruszewo.