120 drzew już posadzone!

120 drzew już posadzone!

Zakończył się II etap projektu 120 drzew na 120 – lecie Banku Spółdzielczego w Płońsku!

Zakończyliśmy II etap nasadzeń drzew na terenach między targowiskiem miejskim „Manhattan” a doliną rzeki Płonki. Posadzone zostały: 27 szt. klonów pospolitych ‘Crimson sentry’ i  27 szt. klonów tatarskich ‘Ginnala. Łącznie na tym terenie jest obecnie 119 drzew. Zgodnie z zawartym z Miastem Płońsk porozumieniem, opiekę nad drzewami przejmą teraz odpowiednie jednostki miasta. Na wiosnę drzewa zostaną skontrolowane i uzupełnione ewentualne ubytki. Powstający park nosi wg porozumienia nazwę „120-lecia Banku Spółdzielczego w Płońsku”. Odpowiednia tablica informacyjna jest już także na swoim miejscu.

Lokalizacja 120-tego drzewa – dębu szypułkowego znajduje się w Parku Konstytucji 3 maja. W bezpośredniej bliskości drzewa zainstalowana została stylowa ławeczka oraz tablica informacyjna. Z miejsca gdzie posadzono dąb i stoi ławeczka poprzez konary drzew widać główną siedzibę Banku przy ul. Płockiej 28.

Dla przypomnienia. Plan działań związanych z obchodami 120-lecia Banku (2018 r) zakładał realizację autorskiego pomysłu polegającego na posadzeniu na terenie miasta Płońsk 120 drzew, które będą upamiętniać jubileusz 120-lecia założenia Banku Spółdzielczego w Płońsku.

Projekt po wstępnych konsultacjach zyskał aprobatę Rady Nadzorczej i Zarządu Banku oraz poparcie Burmistrza Miasta oraz odpowiedzialnych służb za ten obszar działalności miasta. Na mocy porozumienia, które zostało zawarte, miasto wskazało i udostępniło tereny pod realizację projektu. W pierwszym etapie w październiku 2018 roku posadzono 66 szt. drzew, natomiast obecnie – 54 szt.

Tutaj: zeszłoroczny artykuł.
Reportaż z Gali 120-lecia

Powrót