120 drzew na 120 – lecie Banku Spółdzielczego w Płońsku!

Ruszyła realizacja autorskiego projektu Banku Spółdzielczego w Płońsku w porozumieniu z Miastem Płońsk pod hasłem: „120 drzew na 120 lecie Banku”. Projekt realizowany jest w ramach obchodów 120 lecia istnienia Banku.

Plan działań związanych z obchodami 120-lecia Banku zakładał realizację pomysłu polegającego na posadzeniu na terenie miasta Płońsk 120 drzew, które będą upamiętniać jubileusz 120-lecia założenia Banku Spółdzielczego w Płońsku.

Projekt po wstępnych konsultacjach zyskał aprobatę Rady Nadzorczej i Zarządu Banku oraz poparcie Burmistrza Miasta oraz odpowiedzialnych służb za ten obszar działalności miasta. Na mocy porozumienia, które zostało zawarte, miasto wskazało i udostępniło tereny pod realizację projektu.

Urząd Miasta jako lokalizację dla 119 drzew wskazał tereny zielone między targowiskiem miejskim „Manhattan” a doliną rzeki Płonki. Lokalizacja 120-tego drzewa – dębu szypułkowego o wys. ok. 4,5 m znajduje się w Parku Konstytucji 3 maja z miejscem na ozdobną ławeczkę oraz tablicę informacyjną. Miejsce nie jest przypadkowe, gdyż znajduje się tuż obok siedziby Banku przy ul. Płockiej 28.

Na mocy porozumienia nowo powstający park będzie nosił nazwę „120-lecia Banku Spółdzielczego w Płońsku”. Zrealizowany projekt na wiele lat będzie upamiętniał nasz Bank i współtworzących go ludzi: udziałowców, klientów oraz władze Banku. Mamy nadzieję, że będzie to miejsce wypoczynku i rekreacji dla kolejnych pokoleń mieszkańców miasta i okolic.

Kompleksowym wykonaniem zadania zajmuje się lokalna firma ogrodnicza Eljan ze Skarżyna. Po okresie gwarancji opiekę nad powstałym parkiem przejmie Miasto. Termin realizacji prac zaplanowany został na dwa etapy: I etap do 31.10.2018r. (sektory: B, D i E oraz dąb) – razem 66 szt., II etap od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r. (sektory: A i C) – 54 szt.

 

Powrót