Bakcyl w ciechanowskim „Ekonomiku”.

4 kwietnia 2019 r. Wiceprezes Robert Malinowski spotkał się  w ramach projektu BAKCYL  z młodzieżą  w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie.

Projekt BAKCYL, w którym od wielu lat uczestniczy Bank Spółdzielczy w Płońsku  to stały proces przekazywania młodzieży, przez pracowników bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

Czwartkowe spotkanie z uczniami poprowadzone przez Wiceprezesa  odbyło się w ramach „European Money Week”. Wydarzenie „European Money Week” odbywa się już po raz piąty. Związane jest z edukacją finansową i organizowane jest przez krajowe stowarzyszenia bankowe w całej Europie a koordynowane przez Europejską Federację Bankową. Ta coroczna inicjatywa angażuje młodych ludzi w ponad 32 krajach, począwszy od zajęć w klasie, poprzez seminaria i konferencje, a skończywszy na poprawie umiejętności finansowych dzięki lepszej edukacji finansowej.

W ujęciu długofalowym, projekt BAKCYL umożliwia szkołom wzbogacenie programu nauczania poprzez zestaw ciekawych, interaktywnych lekcji z zakresu praktycznej edukacji finansowej, dostosowanych do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów, realizowanych z udziałem przygotowanych dydaktycznie bankowców/praktyków – wolontariuszy. Wzbogaca praktyczną wiedzę finansową uczniów, wprowadza uczniów w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość. W trakcie  spotkania  zgromadzona młodzież uzyskała również  podstawowe informacji  z zakresu organizacji systemu bankowego w Polsce, organizacji Banku czy możliwości rozwoju zawodowego w  Banku.  

Projekt BAKCYL to także zestaw interaktywnych lekcji z zakresu edukacji finansowej, wraz z pakietem materiałów szkoleniowych, dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczniów realizowanych przez przygotowanych dydaktycznie pracowników banków – wolontariuszy. Od początku trwania projektu, tj. od 2013 roku odbyło się już blisko 2250 lekcji dla ponad 52,5 tys. uczestników w ponad 785 klasach.

Zainteresowane współpracą szkoły zapraszamy do kontaktu: Alicja Zaczek-Żmijewska - Koordynator Projektu, tel. 664 907 210

Powrót