Bank Spółdzielczy w Płońsku - historia i współczesność

Dla upamiętnienia bogatej historii Banku z okazji 120-lecia jego istnienia wydano monografię autorstwa Jarosława Macieja Zawadzkiego pt.: ,,Bank Spółdzielczy w Płońsku - historia i współczesność”.

Jako podsumowanie obchodów jubileuszu po wydaniu publikacji Zarząd Banku postanowił wykorzystać zgromadzony materiał oraz zdobytą wiedzę do zrealizowania materiału filmowego na kanwie tej publikacji ukazującego historię Banku. Część historyczną w filmie opowiedział Jarosław Maciej Zawadzki. W filmie znalazły także się wypowiedzi wieloletniego Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Jana Pepłowskiego oraz ostatnich prezesów Banku: Marianny Wolskiej, Teresy Kudlickiej i Dariusza Konofalskiego - współtwórców najnowszej historii Banku i jednocześnie autorów jego sukcesu.

Film jest swego rodzaju uzupełnieniem książki oraz pamiątką obecnych wydarzeń, która pozostanie dla kolejnych pokoleń.

Zapraszamy na film.

 

Powrót