„CYBERBEZPIECZEŃSTWO” Pierwsza Liga Biznesu

PIERWSZA LIGA BIZNESU” – CZWARTE SPOTKANIE
TEMAT:„CYBERBEZPIECZEŃSTWO”
DATA I MIEJSCE: 10 STYCZNIA 2024 R., CENTRALA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PŁOŃSKU, UL. PŁOCKA 28, 09-100 PŁOŃSK O GODZ. 13:00
SPOTKANIE POPROWADZI: Krzysztof Dyki - Prezes ComCERT S.A., Grupa Asseco.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na czwarte już spotkanie dedykowane przedsiębiorcom pod nazwą „Pierwsza Liga Biznesu”. Nasz Bank jest ambasadorem tego Projektu.

 

„Pierwsza Liga Biznesu” to pierwszy tego typu projekt w Polsce organizowany przez sektor bankowości spółdzielczej we współpracy z Partnerami, którzy w ramach transmisji online podzielą się swoją wiedzą ekspercką. Projekt prowadzi Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, którego nasz Bank jest Członkiem. W Projekt zaangażowani są Partnerzy:

 • Fundacja Polska Bezgotówkowa
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Czwarte z cyklu spotkań odbędzie się 10 stycznia 2024 r. w siedzibie Centrali Banku Spółdzielczego w Płońsku, ul. Płocka 28, 09-100 Płońsk o godz. 13:00 poprowadzi je przedstawiciel Asseco Poland - KRZYSZTOF DYKI – Prezes ComCERT S.A., Grupa Asseco. Temat wystąpienia będzie dotyczył cyberbezpieczeństwa. Podczas spotkania do eksperta będzie można skierować pytania.

Agenda wystąpienia:

 • charakterystyka kluczowych zagrożeń cybernetycznych według Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)
 • przegląd największych ataków cybernetycznych oraz ich uwarunkowań
 • ewolucja działalności przestępców oraz sposobów wymuszania okupów
 • wpływ cyberbezpieczeństwa na efektywność operacyjną organizacji
 • ewolucja technologiczna oprogramowania złośliwego
 • problematyka inwestycji w cyberbezpieczeństwo
 • zmieniająca się rzeczywistość geopolityczna
 • problematyka laboratoriów i certyfikacji
 • geneza kompetencji cyberprzestępców
 • charakterystyka infiltracji a infekcji
 • problematyka łańcucha dostaw
 • rola szefa bezpieczeństwa informacji (CISO)* w organizacjach

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego: ☎️+48 23 661 74 81.

 

 Informacje na temat zaproszonego Eksperta:

KRZYSZTOF DYKI – Prezes ComCERT S.A., Grupa Asseco
Przed objęciem funkcji Prezesa ComCERT S.A. był między innymi autorem oprogramowania dla organów państwowych objętego ochroną informacji niejawnych. Współpracował z urzędami administracji rządowej, organami rządowej administracji zespolonej oraz jednostkami sektora finansów publicznych, w tym państwowymi instytucjami publicznoprawnymi.

W latach 2016-2017 współtwórca i Członek Zarządu (CFO) spółki Aplikacje Krytyczne należącej do Ministerstwa Finansów, tworzącej analityczne systemy informatyczne wspomagające Administrację Podatkową i inne organy państwa w działalności karno-skarbowej oraz przeciwdziałaniu nieprawidłowościom finansowym. W latach 2017-2019 Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do spraw informatyzacji, odpowiedzialny za techniczne wdrożenie reformy emerytalnej w roku 2017 oraz realizację projektów: e-Składka, e-Akta i e-ZLA (elektronizacja zwolnień lekarskich).

Pełnił funkcję Członka Rady do Spraw Cyfryzacji powołanej przez Ministra Cyfryzacji, Członka Rady Naukowej NASK oraz Doradcy Komitetu Sterującego projektu e-Dowód - będąc powołanym łącznie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Zdrowia. W latach 2019-2021 pełnił funkcję doradcy Prezesów wybranych spółek Skarbu Państwa. Jest członkiem Naukowo-Eksperckiej Rady Cyberbezpieczeństwa przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Posiada uprawnienia biegłego sądowego z zakresu IT, inżynierii wstecznej, cyberbezpieczeństwa i praw autorskich w IT.

 

Więcej o projekcie: TUTAJ

Powrót