„CYBERBEZPIECZEŃSTWO” Pierwsza Liga Biznesu - relacja

„Pierwsza Liga Biznesu” – czwarte spotkanie odbyło się 10 stycznia w Centrali Banku. Tym razem zaprosiliśmy przedsiębiorców i przedstawicieli JST na konfrontację z tematyką "Cyberbezpieczeństwa".

Kolejne spotkanie w ramach I Ligi  rozpoczęli Wiceprezesi Zarządu: Wioleta Ciulińska oraz Robert Malinowski. Temat ostatniej prezentacji jest w dzisiejszym zdigitalizowanym świecie nie zwykle ważny, a jego znaczenie rośnie z roku na rok. Zagrożenia ze strony cyberprzestępców stanowią bardzo poważne ryzyka dla funkcjonowania JST, firm czy uczestników infrastruktury krytycznej.

Ze strony organizatora głos zabrała prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Wiceprezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, która zaprosiła do wysłuchania wykładu przygotowanego przez eksperta Krzysztofowa Dyki – Prezesa ComCERT S.A., Grupa Asseco.

Najważniejsze zagadnienia poruszone podczas spotkania to:
Charakterystyka kluczowych zagrożeń cybernetycznych według Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA), przegląd największych ataków cybernetycznych oraz ich uwarunkowań, ewolucja działalności przestępców oraz sposobów wymuszania okupów, wpływ cyberbezpieczeństwa na efektywność operacyjną organizacji, ewolucja technologiczna oprogramowania złośliwego; problematyka inwestycji w cyberbezpieczeństwo.

Po spotkaniu miała miejsce aktywna dyskusja, w której istotnych i ciekawych odpowiedzi udzielał ekspert tego wydarzenia. Kolejne wydarzenie w ramach „Pierwszej Ligi Biznesu”, które odbędzie się 2 lutego 2024 r. i poświęcone będzie tematowi "Jak sprawdzić swojego kontrahenta".

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawą prezentacją w załączeniu, w której obrazowo zarysowano skalę problemów i zagrożeń w obszarze Cyberbezpieczeństwa.

Zainteresowanych kolejnymi spotkaniami zapraszamy do kontaktu telefonicznego: ☎️+48 23 661 74 81.

 

 Informacje na temat zaproszonego Eksperta:

KRZYSZTOF DYKI – Prezes ComCERT S.A., Grupa Asseco
Przed objęciem funkcji Prezesa ComCERT S.A. był między innymi autorem oprogramowania dla organów państwowych objętego ochroną informacji niejawnych. Współpracował z urzędami administracji rządowej, organami rządowej administracji zespolonej oraz jednostkami sektora finansów publicznych, w tym państwowymi instytucjami publicznoprawnymi.

W latach 2016-2017 współtwórca i Członek Zarządu (CFO) spółki Aplikacje Krytyczne należącej do Ministerstwa Finansów, tworzącej analityczne systemy informatyczne wspomagające Administrację Podatkową i inne organy państwa w działalności karno-skarbowej oraz przeciwdziałaniu nieprawidłowościom finansowym. W latach 2017-2019 Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do spraw informatyzacji, odpowiedzialny za techniczne wdrożenie reformy emerytalnej w roku 2017 oraz realizację projektów: e-Składka, e-Akta i e-ZLA (elektronizacja zwolnień lekarskich).

Pełnił funkcję Członka Rady do Spraw Cyfryzacji powołanej przez Ministra Cyfryzacji, Członka Rady Naukowej NASK oraz Doradcy Komitetu Sterującego projektu e-Dowód - będąc powołanym łącznie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Zdrowia. W latach 2019-2021 pełnił funkcję doradcy Prezesów wybranych spółek Skarbu Państwa. Jest członkiem Naukowo-Eksperckiej Rady Cyberbezpieczeństwa przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Posiada uprawnienia biegłego sądowego z zakresu IT, inżynierii wstecznej, cyberbezpieczeństwa i praw autorskich w IT.

 

Więcej o projekcie: TUTAJ

Powrót