Czas na wiosenne ubezpieczenie upraw rolnych w Generali!

Czas na wiosenne ubezpieczenie upraw rolnych.  Wybierz produkt od Generali Agro i zyskaj szansę na zdobycie e-kodu na zakupy w znanej sieci handlowej o wartości 150 zł. 

Co trzeba zrobić, aby otrzymać e-kod?

 1.  Kup ubezpieczenie upraw rolnych z ochroną na wypadek ryzyka gradu lub ognia za minimum 300 zł i opłać składkę (patrzymy na wysokość składki płatnej przez Ciebie jako ubezpieczającego).
 2.  Zaloguj się na swoje konto w i-Rolniku, a jeśli go jeszcze nie masz, zarejestruj się na https://i-rolnik.pl/rejestracja/ i jak najszybciej wypełnij formularz „Wiosenne uprawy z e-kodem 2024”.
 3.  E-kod udostępnimy w zakładce „Moje promocje” na Twoim koncie w i-Rolniku w ciągu 10 dni.
 4. Pamiętaj: pula e-kodów ograniczona.
 5. Szczegółowe warunki akcji promocyjnej znajdują się w regulaminie „Wiosenne uprawy z e-kodem 2024” dostępnym na: generaliagro.pl/regulaminy i https://i-rolnik.pl/wiosenne-uprawy-z-e-kodem-2024/.

Organizatorem akcji promocyjnej jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18.

 

Od 18 marca rolnicy będą mogli ubezpieczyć swoje uprawy w Generali Agro. Stała suma ubezpieczenia, odpowiedzialność za spalenie słomy czy za szkody jakościowe w buraku cukrowym – to tylko wybrane rozwiązania, które ubezpieczyciel przygotował na wiosnę, by dopasować ubezpieczenie do potrzeb producentów rolnych.

Sezon wiosenny ubezpieczania upraw rolnych charakteryzuje się bardzo szerokim katalogiem upraw, które mogą zostać objęte ubezpieczeniem. W Generali Agro można ubezpieczyć tradycyjne uprawy rolnicze, takie jak zboża ozime i jare, rośliny oleiste, kukurydzę, ziemniaki, buraki cukrowe i rośliny strączkowe oraz wybrane uprawy warzyw i owoców.

Rolnicy prowadzący uprawy standardowe (tradycyjne) mogą wybierać pakiety zawierające ryzyka takie jak: grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan oraz ogień. Są one oferowane w pakietach ryzyk , które można dostosować do indywidualnych potrzeb:

 • grad;
 • grad, przymrozki wiosenne (Pakiet Baza L);
 • grad, deszcz nawalny, huragan (Pakiet Bonus L);
 • grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan (Pakiet Plus L).

Natomiast dla upraw warzyw i owoców przewidziane jest ubezpieczenie od gradobicia, ale co ważne mogą zostać one objęte ochroną od szkód ilościowych oraz jakościowych. Ma to dla producentów bardzo duże znaczenie, gdyż najczęstszą stratą w przypadku tych upraw jest zakwalifikowanie owoców lub warzyw do niższej klasy handlowej.

Korzyści dla producentów rolnych

Generali Agro od wielu lat jest pionierem we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań produktowych do oferty ubezpieczenia upraw rolnych. Te propozycje są poprzedzone analizą potrzeb rolników i dlatego są przez nich doceniane. Spośród wielu możliwości, które daje ubezpieczenie w Generali Agro, należy zwrócić uwagę na:

 • stosowaną od ponad 20 lat zasadę stałej sumy ubezpieczenia;
 • odpowiedzialność już od 8% ubytku w plonie dla upraw standardowych dla ryzyk takich jak grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan, ogień;
 • rozszerzony zakres odpowiedzialności w ryzyku ognia o szkody w słomie rozumianej jako dodatkowy ubytek wartości prodkcji. Przy całkowitym spaleniu uprawy, do odszkodowania dopłacany jest ryczałt w wysokości 200 zł za każdy spalony hektar. Co ważne, Generali Agro za ogień odpowiada niezależnie od przyczyny jego powstania;
 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony buraków cukrowych o szkody jakościowe, wynikające z obniżenia wskaźnika polaryzacji. Gdy strata ilościowa oszacowana przez rzeczoznawców przekroczy 25% w uprawie buraka cukrowego, odszkodowanie jest podwyższane o 5% sumy ubezpieczenia z tytułu straty jakościowej;
 • możliwość rozszerzenia ochrony od szkód spowodowanych przez zastoiska wodne w przypadku pakietów zawierających deszcz nawalny i huragan;
 • możliwość rozszerzenia ochrony do 100% sumy ubezpieczenia w przypadku szkód całkowitych w ryzyku przymrozków wiosennych i gradu w ubezpieczeniu zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych lub ziemniaków;
 • brak zastosowania udziałów własnych przy ubezpieczaniu upraw standardowych.
Powrót