Dr Leon Rutkowski – 100 lecie śmierci współtwórcy dzisiejszego Banku Spółdzielczego w Płońsku.

Mija właśnie 100 lat od śmierci jednego z najwybitniejszych płońszczan oraz wielkiego Polaka - dr Leona Rutkowskiego. Rocznica ta stała się okazją przypomnienia jego sylwetki oraz jego licznych dokonań w najróżniejszych obszarach życia.

Szczególnie imponująco prezentuje się jego aktywność na polu medycyny a zwłaszcza opieki nad ludnością wiejską. Doktor szczególną uwagę zwracał na niedorozwój fizyczny służby folwarcznej, wynikający za złych warunków bytowych. Zajmował się pomiarami antropologicznymi, należał do najwybitniejszych przedstawicieli antropologii polskiej swoich czasów. Prowadził w Płońsku stację meteorologiczną. Działał na polu społeczno-narodowym za co był aresztowany i więziony. Działał w obszarze oświaty, był współtwórcą Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku oraz założycielem sklepu spółdzielczego "Brzask". Był jednym z najaktywniejszych twórców dzisiejszego Banku Spółdzielczego Płońsku, organizując a potem zasiadając w radach nadzorczych i zarządach dwóch z trzech Towarzystw Kredytowych, które po połączeniu stworzyły Bank w dzisiejszym kształcie.

27 października br. podczas uroczystej gali ,,Płońszczanie Rutkowskiemu" Wiesława Junczak, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku powiedziała, iż „Jego biografia powinna być źródłem inspiracji dla każdego, kto podejmuje się pełnienia społecznych funkcji, także dla każdego przedstawiciela zawodu podporządkowanego misji służenia: lekarzom, nauczycielom, strażakom, finansistom i samorządowcom". Momentem kulminacyjnym wydarzenia było odsłonięcie popiersia lekarza, antropologa i społecznika, które stanęło przed budynkiem szkoły, a które podarował miejski samorząd. Bank nasz w hołdzie doktorowi Rutkowskiemu postanowił ufundować granitowy cokół, na którym od teraz stać będzie dumnie owo popiersie.

Kilka dni wcześniej w ramach tego samego projektu odbyła się Wszechnica Płońska - konferencja poświęcona różnym dziedzinom działalności dr Leona Rutkowskiego i ich kontynuatorom. Spotkanie to pokazało i udowodniło, że bez dr Rutkowskiego Płońsk wyglądałby dzisiaj inaczej. O roli doktora w powstaniu naszego Banku opowiedziała prezes Teresa Kudlicka. Nakreśliła zebranym kontekst gospodarczo-polityczny powstawania pod koniec XIX wieku Towarzystw Kredytowych, sytuację na Mazowszu okresu pod zaborami. W tych trudnych czasach w Płońsku powstały trzy towarzystwa, których jednym głównych inicjatorów był właśnie dr Rutkowski. Z prac badawczych prowadzonych dla Banku wyłaniał się obraz ówczesnego niezbyt pięknego i przyjaznego Płońska, jego problemów, niedoskonałości, ale także chęci dążenia jego wybitnych mieszkańców do poprawy sytuacji obywateli i stworzenia różnych instytucji, które będą służyć jego mieszkańcom także w wolnej Polsce.

Doktor Leon Rutkowski niestety nie doczekał się wyzwolenia. Zmarł w roku 1917 będąc u szczytu swojej kariery zawodowej i mogąc jeszcze tak wiele dla Płońska zrobić. Dlatego też my, spadkobiercy doktora Rutkowskiego, mamy w obowiązku kontynuować jego dzieło.

 

Powrót