Dyrektywa PSD2

Od dnia 30.05.2019 roku dla potrzeb TPP przygotowaliśmy i uruchomiliśmy środowisko produkcyjne dla interfejsu specjalnego. Więcej informacji pod adresem PSD2.

Powrót