Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2024

W dniach 27-28 maja br. obradowało „Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2024”, którego tegoroczne hasło „Łączymy tradycję z nowoczesnością” wskazuje postawę, jaką lokalny sektor finansowy powinien przyjąć wobec kolejnego już etapu cyfrowej transformacji globalnej gospodarki.

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej to spotkanie reprezentantów kierowniczych gremiów bankowości spółdzielczej odpowiedzialnych za strategię, technologię i rozwój rozwiązań IT oraz szerokiego grona dostawców rozwiązań technologicznych, którzy od lat wspierają polską bankowość spółdzielczą we wdrażaniu innowacji w zakresie relacji z klientem, robotyzacji i automatyzacji procesów back-office’owych, zapewnianiu bezpieczeństwa, realizacji projektów z wykorzystaniem technologii chmurowych, zastosowaniu sztucznej inteligencji czy też poszukiwaniu nowych ścieżek rozwoju sektora w zmiennym i trudnym dla biznesu otoczeniu makroekonomicznym.

Pierwszego dnia Forum w panelu dyskusyjnym uczestniczyła Wioleta Ciulińska, Wiceprezes Zarządu ds. finansów i bezpieczeństwa, Bank Spółdzielczy w Płońsku. Temat dyskusji: "Bank Kierunki i możliwości dynamicznego rozwoju bankowości – dokąd zmierzamy, nowoczesny klient, jego potrzeby a dostępne zasoby".

Kolejnymi tematami tegorocznego dwudniowego Forum były: cyberbezpieczeństwo sektora bankowości spółdzielczej w kontekście dostępności zasobowej i budżetowej; generatywna sztuczna inteligencja AI, a praktyczne zastosowanie i wdrożenia; przyszłość płatności w bankowości spółdzielczej – nowe potrzeby. płatności natychmiastowe. Dyrektywa PSD3.Nowoczesne rozwiązania technologiczne na rzecz rozwoju bankowości spółdzielczej.

Więcej na bank.pl/ftbs

Powrót