Jak prowadzić biznes (mikro, MSP) z sukcesem w zmiennym otoczeniu

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na drugie z cyklu spotkań biznesowych dedykowanych przedsiębiorcom pod nazwą „Pierwsza Liga Biznesu”. Nasz Bank jest ambasadorem tego Projektu.

„Pierwsza Liga Biznesu” to pierwszy tego typu projekt w Polsce organizowany przez sektor bankowości spółdzielczej we współpracy z Partnerami, którzy w ramach transmisji online podzielą się swoją wiedzą ekspercką. Projekt prowadzi Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, którego nasz Bank jest Członkiem. W Projekt zaangażowani są Partnerzy:

  • Fundacja Polska Bezgotówkowa
  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Spotkanie będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń na tematy biznesowe. To również świetna możliwość do nawiązania nowych kontaktów i współpracy.

Drugie z cyklu spotkań odbędzie się 22 listopada w centrali Banku Spółdzielczego w Płońsku, ul. Płocka 28; 09-100 Płońsk o godz. 13:00 i poprowadzi je Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.

Temat wystąpienia to „Jak prowadzić biznes (mikro, MSP) z sukcesem w zmiennym otoczeniu”. Podczas spotkania będzie można skierować pytania do eksperta prof. Waldemara Rogowskiego z BIG InfoMonitor.

Agenda spotkania:

  1. Czym jest ryzyko a czym niepewność – jak je odróżnić i jak z nimi żyć?
  2. Turbulentne otoczenie – co to oznacza dla funkcjonowania MŚP i jaki jest jego wpływ na poziom ryzyka działalności gospodarczej?
  3. TOP 20 rodzajów ryzyka w działalności MŚP.
  4. Które branże są najbardziej zagrożone w zmiennym środowisku?

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w terminie do 20 listopada 2023 r.
Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego: ☎️+48 23 661 74 81.

Informacje na temat zaproszonego Eksperta:

PROF. WALDEMAR ROGOWSKI, BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ InfoMonitor

Praktyka biznesowa. Jako główny analityk Grupy BIK obserwuje trendy dotyczące zadłużenia kredytowego i pozakredytowego gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Ekspert w zakresie ryzyka kredytowego, AI, BI, BIG DATA, Data Analytics, wyceny wartości projektów oraz firm Często komentuje aktualną rzeczywistość gospodarczą dla mediów ogólnopolskich i lokalnych. W przeszłości Dyrektor Departamentów Ryzyka i Klientów Korporacyjnych wiodących instytucji finansowych w tym Banku PKO BP.

Praca naukowa. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstwa, w tym w rachunku efektywności inwestycji i wycenie przedsiębiorstw, zarządzaniu ryzykiem, analizie finansowej, predykcji zagrożenia upadłością, ESG i zrównoważonych finansach. Na SGH pełni funkcję wicedyrektora Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji. Jest też kierownikiem Zakładu Zarządzania Ryzykiem. Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji z dziedziny finansów przedsiębiorstwa publikowanych w renomowanych czasopismach polsko i anglojęzycznych.

Praca dydaktyczna. Wielokrotnie nagradzany m.in. dwa razy Inspiracja Roku Studentów Studiów Magisterskich i Licencjackich SGH, Nagrody dla najlepszych Wykładowców na studiach MBA, m.in. MBA SGH oraz MBA WUM SGH i MBA for Startups.

Działalność na rzecz organizacji międzynarodowych. Przez wiele lat Ekspert ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO oraz konsultant Banku Światowego.

Dodatkowo będzie możliwość skorzystania z konsultacji online, które odbędą się w dniu 24 listopada 2023 r. o godz. 13:00. Na pytania przedsiębiorców odpowie Sławomir Panek, ekspert w Zespole Relacji z Klientem Biznesowym BIG InfoMonitor.

Link do konsultacji online na MS Teams: https://tiny.pl/cl2nz

Więcej o projekcie: TUTAJ

 

 

 

Powrót