Komunikat w sprawie połączenia Banków

KOMUNIKAT W SPRAWIE POŁĄCZENIA BANKÓW

Szanowni Państwo,
Drodzy Klienci,

Uprzejmie informujemy, że dwa działające na rynku lokalnym Banki: Bank Spółdzielczy w Płońsku oraz Bank Spółdzielczy w Załuskach postanowiły połączyć się i stworzyć jeden silniejszy, nowoczesny i bezpiecznie zarządzany podmiot finansowy. Integracja powyższych Banków jest procesem naturalnym, uzasadnionym biznesowo i geograficznie. Połączenie Banków zostało zaplanowane na dzień 31.12.2019 r. Po połączeniu Bank będzie prowadził działalność pod firmą Bank Spółdzielczy w Płońsku.

Celem połączenia jest przede wszystkim spełnienie Państwa oczekiwań dotyczących oferowanych produktów bankowych oraz zapewnienie usług na najwyższym poziomie. Zwiększymy sieć dystrybucji produktów, zoptymalizujemy proces sprzedaży i poprawimy efektywność.

Pragniemy podkreślić i zapewnić, że cały proces łączenia Banków pozostanie nieodczuwalny dla Państwa i w żaden sposób nie będzie wpływał na jakość Państwa obsługi. Zmiany prawne wynikające z połączenia nie nakładają na Klientów dodatkowych obowiązków. Zmianie nie ulegną numery rachunków bankowych, a także karty i numery PIN. Nie będą konieczne wizyty Klientów w placówkach Banku, a zapisy umów zawartych z Bankiem Spółdzielczym w Załuskach pozostaną w mocy i nie będą wymagały podpisania aneksu.

Dołożymy wszelkich starań, by wszystkie działania konsolidacyjne postępowały systematycznie i bez zakłóceń. Odpowiednie uchwały, potwierdzające wolę połączenia będą podjęte przez Zebrania Przedstawicieli obu Banków.

Jesteśmy przekonani, że podjęta decyzja to bardzo dobre rozwiązanie, a połączone Banki dysponować będą doskonałą ofertą, sprawniejszą organizacją, profesjonalną obsługą i najlepszymi rozwiązaniami technologicznymi. Dzięki temu będziemy mogli Państwu zaoferować bogatszą ofertę. Połączenie wpłynie pozytywnie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej Banku na rynku usług finansowych. Umożliwi także wsparcie lokalnego środowiska oraz pozwoli być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.

Niniejsza informacja spełnia warunki zawiadomienia o zamierzonym połączeniu Banków w rozumieniu art. 124d ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2187 z późn. zm.).

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku
Zarząd Banku Spółdzielczego w Załuskach

 

Powrót