Kongres Interesariuszy PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Bank wyróżniony za współpracę z Uczelnią.

23 października 2019 roku odbył się I Kongres Interesariuszy Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Tematem przewodnim spotkania było podsumowanie trwającego 3 lata projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z otoczenia społeczno - gospodarczego zaangażowani w realizację projektu, studenci i absolwenci, którzy byli praktykantami, oraz pracownicy Uczelni. Gośćmi Uczelni byli: Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departamentu Innowacji i Rozwoju. podsumowania dotychczasowych doświadczeń dokonała Pełnomocnik Rektora do spraw programu praktyk zawodowych Pani mgr inż. Barbara Jank. Bank Spółdzielczy w Płońsku, był jedną z kilkunastu firm, w której studenci ciechanowskiej Uczelni odbywali praktyki. Studenci podkreślali jak wiele korzyści osiągnął każdy z nich dzięki zrealizowanym praktykom zawodowym.

Dyrektor Mazowieckiej Izby Gospodarczej Pani Danuta Drzewiecka przedstawiła problematykę studenckich praktyk zawodowych z perspektywy Pracodawcy. Podkreśliła jak ważne jest odpowiedzialne i zaangażowane podejście każdej ze stron do tego problemu.

Ostatnim punktem spotkania było wręczenie wszystkim Zakładom pracy pamiątkowych podziękowań zaangażowanym w realizację, które zadeklarowały swoją obecność na spotkaniu. W imieniu naszego Banku wyróżnienie i podziękowania odebrała Joanna Smycz – Dyrektor Wsparcia Sprzedaży.

Powrót