Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości 2019.

W dniu 3 lipca 2019 roku w warszawskim hotelu „Gromada” należącym do Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „Gromada”, odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości 2019. Poprzedziły ją obrady Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Uroczystość jak co roku była także okazją do rozstrzygnięcia ogólnopolskich konkursów dla liderów ruchu spółdzielczego, a także konkursu „Samorządowiec-Spółdzielca” pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz konkursu na najlepsze prace naukowe poświęcone ruchowi spółdzielczemu.

W tym roku wśród nagrodzonych tytułem Menedżer – Spółdzielca – wyróżniony został Dariusz Konofalski - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku. Nagroda ustanowiona uchwałą Zarządu KRS przyznawana jest corocznie najlepszym spółdzielcom, pełniącym kierownicze stanowiska, za sprawne zarządzenie i szczególne osiągnięcia gospodarcze, za wymierny wkład w rozwój i unowocześnianie spółdzielczości oraz w jej promowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. Więcej informacji na stronie KRS: tutaj

Gratulujemy!

 

Powrót