Najserdeczniejsze życzenia okzji Dnia Kobiet!

"Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów."

Życzymy wszystkim Paniom spełnienia marzeń!
Niech zawsze towarzyszy Wam szacunek, życzliwość i zrozumienie,
a każdy kolejny dzień niech zawsze będzie Dniem Kobiet!
 
Z serdeczneczymi pozdrowieniami - męska załoga Banku Spółdzielczego w Płońsku.

Powrót