Nie żyje JAN JACEK PEPŁOWSKI

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana Jana Jacka Pepłowskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Płońsku

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana Jana Jacka Pepłowskiego wieloletniego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Płońsku.

Pan Jan był członkiem Rady Nadzorczej począwszy od 1987 r., zaś od 1990 r. nieprzerwanie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza pod kierunkiem Pana Jana Pepłowskiego uczestniczyła w podejmowaniu wszystkich najważniejszych dla rozwoju Banku decyzji w ostatnim 30 – leciu. Przez lata z dużym oddaniem poświęcał się pracy oraz sprawom naszego Banku. Śmierć Pana Jana jest wielką stratą dla naszej instytucji.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Najbliższym składają Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy Banku Spółdzielczego w Płońsku.

Pogrzeb śp. Jana Jacka Pepłowskiego - informacja

Powrót