Nowa platforma bankowości elektronicznej.

Szanowni Państwo!

Zakończył się proces migracji klientów z obecnych systemów obsługi bankowości elektronicznej do nowego systemu Asseco EBP (Enterprise Banking Platform). Obsługa systemu zbliżona jest do funkcjonującego obecnie systemu CBP Asseco dla klienta indywidualnego, ale platforma oferuje nowe funkcjonalności oraz zmodyfikowany interfejs.

Poniżej pod linkiem "Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją" publikujemy dokumentację użytkownika Nowej Bankowości Elektronicznej EBP oraz krótkie filmowe materiały instruktażowe, które w przejrzysty sposób prezentują nową platformę.

Uruchomienie bankowości elektronicznej z poziomu serwisu internetowego Banku (ze strony www.bsplonsk.pl) następuje z wykorzystaniem dotychczasowego przycisku „logowanie”. Jeszcze przez pewien czas dostępne będą dotychczasowe kanały dostępu (takze do "starej" bankowości), a docelowo wszyscy klienci będą korzystali z jednego systemu bankowości internetowej Asseco EBP.

Uwaga: Po migracji usługi zmienia się jej adres (zamiast dotychczasowych: https://cbp.cui.pl oraz https://bank.cui.pl będzie obowiązywał https://ebp.bsplonsk.pl ).

Zmienił się również certyfikat zabezpieczeń (informacja dostępna pod ikoną kłódki w przeglądarce) dla nowego adresu, poniżej prawidłowe dane w zakresie:

 • Właściciel (wystawiony dla): Bank Spółdzielczy w Płońsku
 • Ważność certyfikatu: 31.01.2020 – 30.01.2022
 • Wystawca certyfikatu:  Certum Extended Validation CA SHA2 (Unizeto Technologies S.A).
 • Numer seryjny: 75:DB:AB:F1:E8:A4:E3:D6:CE:BC:F0:31:D2:D0:C5:67

Wszelkie pytania lub ewentualne uwagi dotyczące nowej platformy prosimy kierować na adres ebp // bsplonsk.pl lub telefonicznie do obsługujących Państwa rachunek oddziałów. Kontakt do placówek

O nowym systemie

Asseco Enterprise Banking Platform to nowoczesne rozwiązanie bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz korporacji. Zostało oparte na uniwersalnej platformie internetowego dostępu klienta do produktów oraz usług biznesowych.

System bazuje na innowacyjnej koncepcji wewnętrznego ekosystemu miniaplikacji, która stwarza nieograniczone możliwości udostępniania szerokiej gamy spersonalizowanych produktów oraz usług. Daje również swobodę w dostosowywaniu funkcjonalności do wymagań oraz zwyczajów użytkownika.

 

Najważniejsze funkcjonalności nowej platformy.

 

Zarządzanie rachunkami

 • Dostęp do bieżących informacji o wszystkich rachunkach w banku (rachunek bankowy, lokaty, kredyty inwestycyjne, obrotowe, w rachunku bieżącym).
 • Przegląd wyciągów bankowych, historii zleceń i operacji z możliwością ich wyszukiwania.

Obsługa dyspozycji płatniczych

 • Realizacja krajowych zleceń płatniczych.
 • Obsługa zleceń stałych, płatności odroczonych, płatności masowych, listy płac i zbiorczych płatności.
 • Obsługa płatności zagranicznych.

Obsługa dyspozycji lokat terminowych

 • Realizacja dyspozycji zakładania lokat, przegląd aktualnych umów lokat, predefiniowanie zapadalności lokat na określone rachunki bankowe.

Obsługa kart płatniczych

 • Dostęp do bieżących danych o rachunkach kart debetowych, kredytowych i chargé oraz wgląd w wykaz transakcji kartowych zarówno rozliczonych, jak i oczekujących na rozliczenie.

Obsługa złożonych schematów akceptacji

 • Definiowane schematy akceptacji uwzględniające poziomy kompetencji ustalone w firmie pozwalające na realizację wieloosobowych procesów akceptacji transakcji.

Integracja z systemami finansowo-księgowymi

 • Dostęp do rozbudowanych mechanizmów importu zleceń i eksportu statusów wykonania w wielu predefiniowanych formatach (Elixir, XML, CSV, MT940, itp.) lub definiowanych samodzielnie przez użytkownika.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją oraz filmami instruktażowymi.

Powrót