Obsługa bieżąca Klientów po połączeniu Banków.

Ważne informacje o obsłudze bieżącej Klientów po połączeniu Banku Spółdzielczego w Płońsku z Bankiem Spółdzielczym w Załuskach.
Szanowni Państwo, Drodzy Klienci.
Połączenie Banku Spółdzielczego w Płońsku z Bankiem Spółdzielczym w Załuskach stało się faktem. W dniu 17 grudnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na połączenie: Banku Spółdzielczego w Płońsku (Bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Załuskach (Bank przejmowany). Od 1 stycznia 2020 r. Bank prowadzi działalność pod firmą Bank Spółdzielczy w Płońsku.

Oferta produktowa
Dokładamy wszelkich starań aby proces łączenia Banków pozostał nieodczuwalny dla naszych Klientów i nie wpływał na jakość obsługi. Zmiany prawne wynikające z połączenia nie nakładają na Klientów żadnych dodatkowych obowiązków. Nie uległy zmianie numery rachunków bankowych, a także karty i numery PIN. Zapisy dotychczasowych umów zawartych z Bankiem Spółdzielczym w Załuskach pozostaną w mocy i nie będą wymagały podpisania aneksu. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe, rachunki rozliczeniowe, depozyty terminowe dla osób fizycznych - będą oferowane na dotychczasowych warunkach handlowych obowiązujących w byłym Banku Spółdzielczym w Załuskach, jednak z zastosowaniem regulaminów, wzorów umów i załączników obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Płońsku. Kredyty dla osób fizycznych oraz Kredyty dla podmiotów gospodarczych i rolników oferowane będą na warunkach handlowych obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Płońsku z zastosowaniem regulaminów, wzorów umów i załączników obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Płońsku (oferta dostępna na: www.bsplonsk.pl). Pełne ujednolicenie oferty produktowej nastąpi po zmianach systemowych. O postępie procesu będziemy informować na bieżąco.

Obsługa Klientów w placówkach Banku
W związku z trwającym procesem wdrażania nowego systemu bankowego w Banku Spółdzielczym w Płońsku bieżąca obsługa Klientów banków będzie możliwa tylko w dotychczasowych placówkach własnych. Wdrożenie i integracja systemów powinna zakończyć się do końca I połowy roku 2020. W chwili obecnej zasoby kadrowe w połączonym Banku nie ulegną zasadniczej zmianie. Dla usprawnienia procesu integracji Banków pracownicy z placówek Banku Spółdzielczego w Płońsku będą wspierać merytorycznie pracowników z nowo przyłączonych Oddziałów dotychczasowego Banku Spółdzielczego w Załuskach.

Struktura i rebranding placówek
Zmianie ulega struktura placówek dotychczasowego Banku Spółdzielczego w Załuskach (nie ma to wpływu na bieżącą obsługę). Po połączeniu do dotychczasowych placówek Banku Spółdzielczego w Płońsku doszły: Oddział w Załuskach wraz z Bankowymi Punktami Obsługi w Załuskach, Kamienicy, Szczytnie i Kroczewie oraz Oddział w Sochocinie wraz z Bankowym Punktem Obsługi w Sochocinie. Oznakowanie placówek będzie sukcesywnie zmieniane. Placówki będą przystosowywane do standardów obowiązujących w całym Banku Spółdzielczym w Płońsku.

Dostęp do bankowości elektronicznej
Dostęp do bankowości elektronicznej pozostaje bez zmian (dostęp ze strony www.bsplonsk.pl z zakładki logowanie w prawym górnym rogu). Korzystanie z bankowości elektronicznej nie ulega zmianie, gdyż oparte jest na platformie zewnętrznej i dostępne jest w sieci www pod adresami: https://cbp.cui.pl/frontend-web/app/ (Bankowość detaliczna - klienci indywidualni, przedsiębiorcy oraz rolnicy) oraz https://bank.cui.pl/plonsk_k (Bankowość korporacyjna - przedsiębiorcy, instytucje, organizacje oraz rolnicy).

Komunikacja zewnętrzna, strona WWW oraz Facebook.
Obecna strona internetowa www.bszaluski.pl będzie widoczna w sieci jeszcze przez pewien czas. Następnie wybierając powyższy adres nastąpi przekierowanie na docelową obowiązującą stronę dla połączonych banków, czyli: www.bsplonsk.pl. Na stronie prezentowana jest obowiązująca oferta, tabele opłat i oprocentowania, ważne komunikaty i kompleksowa informacja o Banku. Aktualne adresy placówek Banku są już zaktualizowane na stronie. Bank Spółdzielczy w Płońsku prowadzi także profil firmowy na platformie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/BSPlonsk/. To także ważne źródło aktualnych informacji, komunikatów czy też forma kontaktu z Bankiem.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku

Powrót