Połączenie Banku Spółdzielczego w Płońsku z Bankiem Spółdzielczym w Załuskach stało się faktem!

Komisja Nadzoru Finansowego na swym 50. posiedzeniu w wydanym komunikacie jednogłośnie zezwoliła na połączenie.

Szanowni Państwo,
Drodzy Klienci,
Połączenie Banku Spółdzielczego w Płońsku z Bankiem Spółdzielczym w Załuskach stało się faktem! W dniu 17 grudnia br. na swym 50. posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego (pod przewodnictwem Jacka Jastrzębskiego) w wydanym komunikacie jednogłośnie zezwoliła na połączenie: Banku  Spółdzielczego w Płońsku (Bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Załuskach (Bank przejmowany). Wcześniej wolę połączenia zaakceptowały Walne Zgromadzenia Przedstawicieli obydwu Banków zwołane 9 grudnia (w Załuskach) oraz 12 grudnia (w Płońsku) 2019 r.

To historyczny moment, bowiem Bank Spółdzielczy w Załuskach w 1963 r. powstał po wyodrębnieniu się ze struktur ówczesnego Banku Spółdzielczego w Płońsku, a po 56 latach Banki ponownie będą stanowiły jeden podmiot.

Banki postanowiły połączyć się i stworzyć jeden silniejszy, nowoczesny i bezpiecznie zarządzany podmiot finansowy. Integracja powyższych Banków jest procesem naturalnym, uzasadnionym biznesowo i geograficznie. Oficjalne połączenie Banków zostało zaplanowane na dzień 31.12.2019 r. Po połączeniu Bank będzie prowadził działalność pod firmą Bank Spółdzielczy w Płońsku. Połączenie pozwoli oferować produkty bankowe oraz zapewnienie usługi na najwyższym poziomie. Dzięki połączeniu zwiększymy sieć dystrybucji produktów. Planujemy zoptymalizować procesy sprzedaży i poprawę efektywności.

Jak już wcześniej informowaliśmy cały proces łączenia Banków pozostanie nieodczuwalny dla naszych Klientów i w żaden sposób nie będzie wpływał na jakość obsługi. Zmiany prawne wynikające z połączenia nie nakładają na Klientów żadnych dodatkowych obowiązków. Nie ulegną zmianie numery rachunków bankowych, a także karty i numery PIN. Nie będą konieczne wizyty Klientów w placówkach Banku, a zapisy umów zawartych z Bankiem Spółdzielczym w Załuskach pozostaną w mocy i nie będą wymagały podpisania aneksu.

Jesteśmy przekonani, że podjęta decyzja to bardzo dobre rozwiązanie, a połączone Banki dysponować będą doskonałą ofertą, sprawniejszą organizacją, profesjonalną obsługą i najlepszymi rozwiązaniami technologicznymi. Połączenie wpłynie pozytywnie na zwiększenie pozycji konkurencyjnej Banku na rynku usług finansowych. Umożliwi także wsparcie lokalnego środowiska oraz pozwoli być blisko tych, którzy szukają bezpiecznego, stabilnego, a przede wszystkim zaufanego partnera w przedsięwzięciach finansowych.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku

 

Powrót