Rok 2024 – Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

Rok 2024 – Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

To wspólna inicjatywa pięciu największych organizacji realizujących działalność edukacyjną w ramach szeroko rozumianej edukacji pozaformalnej w zakresie wiedzy ekonomicznej i finansowej w Polsce (więcej na: https://ree2024.pl/).

Inicjatywa stanowi formę docenienia poczynionych na przestrzeni ostatnich 100 lat wysiłków tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie i przekazywanie tej jakże ważnej wiedzy, a także wyraźnym wsparciem dla działań podejmowanych obecnie zarówno przez instytucje publiczne jak i podmioty sektora organizacji pozarządowych. Jest ona również ważnym wsparciem dla procesu wdrażania nowego przedmiotu ekonomicznego do szkół ponadpodstawowych (Biznes i zarządzanie) oraz Krajowej Strategii Edukacji Finansowej.

Bank Spółdzielczy w Płońsku aktywnie od wielu lat angażuje się w proces edukacji ekonomicznej młodzieży dzięki czemu jesteśmy obecni w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zapraszamy młodzież do naszego Banku, przekazując im naszą wiedzę i doświadczenie z zakresu szeroko rozumianych finansów i procesów gospodarczych. W konwencję projektu idealnie wpisało się niedawne spotkanie Wiceprezesa Roberta Malinowskiego z uczniami w I-ym Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie (popularny „Krasiniak”). Szkoła w ramach „Tygodnia Absolwenta2024” zaprosiła wybranych absolwentów.

Pan Robert Malinowski – Wiceprezes ds. handlowych w Banku Spółdzielczym w Płońsku jest absolwentem „Krasiniaka”  - rocznik ’95, który od 27 lat związany jest z bankowością. Oprócz wspomnień czasów szkolnych, zwrócił uwagę na ważne aspekty pracy zawodowej bankowca. Spotkanie w formule wywiadu w niekonwencjonalny sposób zainteresowało uczestników zagadnieniami z obszaru finansów i bankowości.

Powrót