Teresa Kudlicka w Radzie Nadzorczej SSOZ BPS

http://www.sozbps.pl/__data/assets/image/0009/273951/SOZ_BPS_logo.png

W dniu 13 grudnia 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
Wzięło w nim udział 214 pełnomocników Członków Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z 292 uprawnionych, co stanowiło 73,29%.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni, w wyborach uzupełniających do Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, podjęło Uchwałę w sprawie wyboru Pani Teresy Kudlickiej na członka Rady. Pani Teresa Kudlicka od 1991 r. związana jest zawodowo z bankowością, pracując w Banku Spółdzielczym w Płońsku, w tym od 1998 r. do końca listopada 2017 r. na stanowisku Prezesa Zarządu tego Banku.

Uczestnikami Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jest 292 Banki, których zagregowana suma bilansowa przekroczyła 66,7 mld zł. Ocena ryzyka Systemu Ochrony wykazuje stałą poprawę pozycji płynnościowej i kapitałowej Grupy.

Powrót