Uwaga: Obowiązek zasłaniania nosa i ust!

Od 16 kwietnia br. do placówki Banku może wejść jedynie Klient stosujący się do obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki (wymóg nałożony rozporządzeniem Rady Ministrów). 

IDENTYFIKACJA KLIENTÓW
W przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości Klienta, zgodnie z odrębnymi procedurami Banku, pracownik żąda od Klienta odkrycia ust i nosa, z zachowaniem środków bezpieczeństwa. 

Pracownik ma obowiązek odmówić otwarcia rachunku lub innego produktu oraz realizacji transakcji okazjonalnej w przypadku odmowy odkrycia ust i nosa.

Więcej ważnych informacji dla Klientów w czasie epidemii znajduje się TUTAJ.

Powrót