Ważne zmiany w bankowości elektronicznej

Potwierdzenie transakcji jednym kliknięciem. Bezpieczne transakcje bankowe.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 14 września 2019 r. wycofujemy starą metodę autoryzacji w bankowości elektronicznej, to jest: TOKEN RSA.

Jeżeli korzystacie Państwo z tego urządzenia, prosimy o odwiedzenie oddziału Banku w celu wymiany tokena RSA na jedną z dwóch dostępnych w bankowości elektronicznej metod autoryzacji:

  • SMS Kody wysyłane na podany przez Klienta nr telefonu;
  • mToken (aplikacja mobilna mToken Asseco MAA).

Całkowite wycofanie starej metody autoryzacji wynika ze zmian w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wprowadzających dyrektywę PSD21 (ang. Payment Services Directive 2).  

Celem wprowadzanych zmian jest m.in. podniesienie bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej przez wprowadzenie silnego uwierzytelniania klienta (SCA ang. Strong Customer Authentication).

Co się zmieni?

Zastosowanie silnego uwierzytelniania spowoduje, że do bankowości elektronicznej będziemy logować się dwuskładnikowo.

W przypadku Klientów korzystających z SMS Kodów i mTokena logowanie dwuskładnikowe to:

  • dwuetapowe logowanie (najpierw wprowadzany jest numer identyfikacyjny, potem hasło maskowane), potwierdzenie logowania wybraną formą autoryzacji, tj.: SMS kodem lub mTokenem. Zmianie ulegnie również sposób wykonywania operacji w bankowości elektronicznej:
  • w zależności od wybranej formy, autoryzacja będzie wymagała w pierwszej kolejności podania kodu SMS lub potwierdzenia w aplikacji mToken,
  • w drugim kroku będzie wymagane podanie wcześniej zdefiniowanego przez siebie kodu PIN.  

Ustawienia własnego kodu PIN  dokonujemy jednorazowo podczas wykonywania pierwszej operacji po zmianach systemowych.

W przypadku Klientów korporacyjnych, dla użytkowniów korzystających z karty mikroprocesorowej do autoryzacji, proces logowania odbywać się będzie z użyciem karty mikroprocesorowej (zamiast hasła stałego) zapewniając dwuskładnikowe logowanie (Klient ma kartę, Klient zna PIN do karty), natomiast dla użytkowników nieposiadający karty mikroprocesorowej proces logowania będzie wymagał podania hasła stałego i wskazania z tokena RSA.

Korzyści:
Bezpieczeństwo - Wraz z mToken Asseco MAA otrzymujesz pełną gwarancję bezpieczeństwa i autentyczności.
Poufność - Powiadomienia transakcyjne nie są dostępne dla innych aplikacji na Twoim urządzeniu (telefon/tablet).
Sprawność działania - Potwierdzasz transakcje jednym kliknięciem na ekranie swojego telefonu.
Jedna aplikacja - Nie potrzebujesz żadnego dodatkowego oprogramowania. Cały proces potwierdzania operacji odbywa się w aplikacji.
Szybkość - Nie tracisz czasu na odręczne przepisywanie haseł SMS czy też kodów generowanych przez inne urządzenia.
Intuicyjna obsługa - Otrzymujesz w aplikacji przejrzyste powiadomienie autoryzacyjne oraz informacyjne.

Więcej informacji:

szerszy opis poszczególnych sposobów autoryzacji tj. SMS Kodów i mToken znajdziecie Państwo tutaj

1Dyrektywa Unijna PSD2 (ang. Payment Services Directive) to dyrektywa unijna z 25 listopada 2015 r. o usługach płatniczych w ramach rynku wewnętrznego. Jej celem jest ujednolicenie i uporządkowanie zasad funkcjonowania rynku usług płatniczych, na którym działają m.in. banki oraz instytucje płatnicze. Dyrektywa PSD2 obowiązuje w Europejskim Obszarze Gospodarczym tj. na terytorium Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu. Dzięki PSD2 oprócz wprowadzenia silnego uwierzytelniania udostępnimy klientom tzw. open banking, czyli otwartą bankowość (możliwość udostępnienia za zgodą klienta zewnętrznym dostawcom usług informacji o jego rachunku bankowym).

 

 

Powrót