Wspólna Platforma Informatyczna w Banku Spółdzielczym w Płońsku

Wspólna Platforma Informatyczna, rozwiązanie Asseco, które dzięki wprowadzeniu standaryzacji procesów i uwspólnieniu usług redukuje koszty działania banków oraz poprawia efektywność, zostało zrealizowane w Banku Spółdzielczym w Płońsku.

Asseco Poland we współpracy z bankami Zrzeszenia BPS stworzyło rozwiązanie, które pozwala wprowadzić automatyzację części zadań oraz zredukować koszty funkcjonowania całej organizacji. Jako pierwszy Wspólną Platformę Informatyczną wdrożył Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, natomiast od końca października możliwościami, jakie daje WPI mogą cieszyć się pracownicy oraz klienci Banku Spółdzielczego w Płońsku.

Dariusz Konofalski, Prezes Banku Spółdzielczego w Płońsku

Po wielomiesięcznych przygotowaniach, dzięki zaangażowaniu zespołu Asseco Poland, pracowników Banku Spółdzielczego w Lubaczowie, który tak samo jak my realizował wdrożenie, i naszych pracowników udało się z sukcesem przenieść bazy danych z dotychczasowego systemu def 2000 do nowoczesnego def 3000. Migracja przebiegła bez zakłóceń i w krótszym niż zakładany czasie. To pokazuje profesjonalizm, determinację oraz bardzo dobrą współpracę wszystkich zaangażowanych – podkreśla Dariusz Konofalski, Prezes Banku Spółdzielczego w PłońskuOd poniedziałku 26 października 2020 r. działamy już na nowoczesnej, zautomatyzowanej i intuicyjnej Wspólnej Platformie Informatycznej. Dzięki nowemu systemowi przyśpieszymy i zautomatyzujemy procesy bankowe tj. zakładanie rachunków, lokat, czy udzielanie kredytów, a tym samym będziemy mieli więcej czasu dla naszych klientów – dodaje.

Wspólna Platforma Informatyczna może być parametryzowana w zależności od potrzeb. Procesy, które są podobne we wszystkich bankach tj. prowadzenie rachunkowości, rozliczeń, sprawozdawczości, zarządzanie ryzykami, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, opracowywanie cen, dzięki rozwiązaniu mogą być zautomatyzowane, a w konsekwencji prowadzić do obniżenia kosztów back-office’owych w każdej z instytucji. Platforma pozwala jednocześnie na indywidualne kształtowanie niezależnych dla każdego banku obszarów jak np. budowanie oferty handlowej.

Andrzej Nowakowski, Dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych w Asseco Poland

WPI przyświeca idea, aby udostępniać bankom jedną platformę informatyczną, jednocześnie zapewniając im autonomię prowadzenia biznesu. Decydując się na wdrożenie Wspólnej Platformy Informatycznej, bank nie ponosi ryzyka finansowego niepowodzenia projektu, gdyż ten element bierze na siebie Asseco. Dzięki temu ma on możliwość pełnego wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych z obszarów bankowości elektronicznej i mobilnej, systemu transakcyjnego czy też związanego ze sprawozdawczością. Pozwala mu to budować przewagę konkurencyjną na rynku, przy minimalnych kosztach inwestycji. Po udanych wdrożeniach w Bankach Spółdzielczych w Lubaczowie oraz w Płońsku prowadzimy rozmowy z innymi bankami, które chcą dołączyć do Wspólnej Platformy Informatycznej – dodaje Andrzej Nowakowski, Dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych w Asseco Poland.

Wspólna Platforma Informatyczna (WPI) dostępna jest w modelu SaaS, co zmniejsza koszty związane z utrzymaniem odrębnej infrastruktury i zasobów do ich utrzymania. Każdy korzystający z WPI bank otrzymuje rozwiązanie do bankowości elektronicznej, system transakcyjny, narzędzie sprawozdawcze i analityczne oraz intuicyjne rozwiązania omnikanałowe.

 

Powrót