Wzrost bezpieczeństwa transakcji przy użyciu kart płatniczych.

Szanowni Państwo!


Uprzejmie informujemy, że dla Państwa bezpieczeństwa wprowadziliśmy dodatkowe zabezpieczenie w formie limitu kumulatywnego dla kart zbliżeniowych VISA i Mastercard. Oznacza to, że po wykonaniu płatności kartą bez użycia kodu PIN na łączną sumę przekraczającą 200,00 zł, kolejna transakcja zostanie odrzucona i będziecie Państwo zmuszeni ponowić płatność umieszczając kartę w czytniku i potwierdzić transakcję kodem PIN. 

Limit kumulatywny jest mechanizmem zliczającym wartość następujących po sobie transakcji bez względu na rozpiętość czasową, w której zostały dokonane.
Limit kumulatywny nie dotyczy naklejki zbliżeniowej, ponieważ nie ma możliwości wprowadzenia jej do czytnika terminala płatniczego w celu wprowadzenia kodu PIN.

 

Powrót