Zapraszamy na Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Płońsku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku zaprasza Członków Banku na:

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PŁOŃSKU

19 listopada 2019 r. (Wtorek)
Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy Dzierzążnia
- czas i miejsce: godz. 13.00; siedziba Oddziału Banku w Dzierzążni,
Dzierzążnia 27

Zebranie Grupy Członkowskiej powiatów: ciechanowskiego
i mławskiego
- czas i miejsce: godz. 16.00 w lokalu QBATURA
CAFE&HOTEL w Ciechanowie
, ul. Kilińskiego 4A, 06 - 400 Ciechanów

 

20 listopada 2019 r. (Środa)
Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy Baboszewo - czas i miejsce:
godz. 11.00; siedziba Oddziału Banku w Baboszewie,
ul. Warszawska 9D (sala konferencyjna)

Zebranie Grupy Członkowskiej Gmin Nowe Miasto i Joniec
- czas i miejsce: godz. 11.00; siedziba Oddziału Banku
w Nowym Mieście
, ul. Główny Rynek 11 (sala konferencyjna)

 

21 listopada 2019 r. (Czwartek)
Zebranie Grupy  Członkowskiej Miasta i Gminy
Płońsk
(oraz członków zamieszkałych/mających siedzibę poza terenami
obejmującymi wyżej wymienione Grupy Członkowskie)
godz. 14.00; siedziba BS w Płońsku, ul. Płocka 28
(sala konferencyjna duża)

Porządek Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Płońsku zwołanych na listopad 2019 r.

1.    Otwarcie Zebrania.
2.    Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Informacja o przyjętym przez Radę Nadzorczą ,,Regulaminie obrad sprawozdawczo –
         wyborczych Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Płońsku na lata 2018 - 2022”.
5.    Omówienie spraw, które będą przedmiotem Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli.
6.    Pytania, wnioski i opinie dotyczące przedstawionych materiałów.
7.    Zakończenie obrad.

 

Powrót