Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Płońsku 2024.

Zwołuje się sprawozdawcze Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Płońsku, które odbędą się zgodnie z poniższych harmonogramem:

w dniu 20 maja 2024 r.:
1) Zebranie Grupy  Członkowskiej Miasta i Gminy Płońsk oraz członków zamieszkałych  lub mających siedzibę poza terenem obejmującym niżej wymienione Grupy Członkowskie, w tym z terenu Gminy Sochocin i Gminy Załuski  
czas i miejsce: godz. 10:00; Centrala Banku (sala konferencyjna), ul. Płocka 28, 09 – 100 Płońsk.
Zarząd reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

w dniu 21 maja 2024 r.:
1) Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy Baboszewo  
czas i miejsce: godz. 10:00; siedziba Oddziału Banku w Baboszewie, ul. Warszawska 9D, 09 – 130 Baboszewo.
Zarząd reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

2) Zebranie Grupy Członkowskiej Gminy Dzierzążnia  
czas i miejsce: godz. 12:30; siedziba Oddziału Banku w Dzierzążni, Dzierzążnia 27, 09 – 164 Dzierzążnia.
Zarząd reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

w dniu 22 maja 2024 r.:
1) Zebranie Grupy Członkowskiej Gmin Nowe Miasto i Joniec  
czas i miejsce: godz. 10:00; siedziba Oddziału Banku w Nowym Mieście, ul. Główny Rynek 11, 09 – 120 Nowe Miasto.
Zarząd reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

2) Zebranie Grupy Członkowskiej Powiatu Ciechanowskiego i Mławskiego  
czas i miejsce: godz. 16:00; siedziba Oddziału Banku w Ciechanowie, ul. 3-go Maja 11, 06 – 400 Ciechanów.
Zarząd reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

Zebrania Grup Członkowskich otwiera przedstawiciel Rady Nadzorczej lub Zarządu Banku.

 

Porządek Sprawozdawczych Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Płońsku w 2024 r.

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o przyjętym przez Radę Nadzorczą Regulaminie obrad sprawozdawczo – wyborczych Zebrań Grup Członkowskich na lata 2022 - 2026.  
5. Przedstawienie sytuacji ekonomiczno – finansowej Banku oraz najważniejszych wyzwań  stojących przed Bankiem i sektorem bankowości spółdzielczej:
       1) sprawozdanie Zarządu z działalności w 2023 r.,
       2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r.,
       3) informacja o działaniu Systemu Ochrony Instytucjonalnej w 2023 r.
6. Omówienie spraw, które będą przedmiotem Zebrania Przedstawicieli.
7. Pytania, wnioski i opinie dotyczące przedstawionych materiałów. Wyrażanie opinii i zgłaszanie wniosków we wszystkich sprawach dot. funkcjonowania Banku.
8. Zakończenie obrad.

 

Powrót