Zebranie Przedstawicieli Banku 2024 - ogłoszenie

Zebranie Przedstawicieli Banku 2024 - ogłoszenie Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku zawiadamia Członków Banku, że w dniu 17 czerwca 2024 roku (poniedziałek)

w Centrali Banku (sala konferencyjna) , ul. Płocka 28 w Płońsku

odbędzie się :

SPRAWOZDAWCZE  ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

    I termin - godzina 10:00
    II termin - godzina 10:30

zgodnie z zamieszczonym poniżej (załącznik) porządkiem obrad.

Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie może obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych Przedstawicieli.

Powrót