Zmiany w Zarządzie Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo,
przełom roku 2017/2018 to dla Banku Spółdzielczego w Płońsku niewątpliwie bardzo ważny okres. Niesie on za sobą istotne zmiany w strukturze organizacyjnej Banku, będące naturalną konsekwencją rozwoju a także upływającego czasu.

Pragniemy poinformować, iż po prawie 20 latach pracy na stanowisku Prezesa Zarządu – Pani Teresa Kudlicka zdecydowała o przejściu na zasłużoną emeryturę. Podobną decyzję podjęła po 14 latach pracy w Zarządzie – Wiceprezes Zarządu Pani Barbara Szczypińska.

O szczegółach zmian w oficjalnym komunikacie poniżej informuje Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Płońsku.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Płońsku informuje, że wobec podtrzymania złożonego w kwietniu 2017r. przez Panią Teresę Grażynę Kudlicką Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku oświadczenia o zamiarze rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz wobec uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Dariusza Mirosława Konofalskiego - Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych,
Rada Nadzorcza Banku na posiedzeniu w dniu 8 listopada br. podjęła uchwały:
- o odwołaniu z dniem 30.11.2017 r. Pani Teresy Grażyny Kudlickiej ze stanowiska Prezesa Zarządu  Banku,
- o powołaniu od dnia 01.01.2018 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pana Dariusza Mirosława Konofalskiego.

Od 1 stycznia 2018 roku na czele Banku stanie trzyosobowy Zarząd w składzie: Dariusz Konofalski - Prezes Zarządu, Wioleta Ciulińska - Wiceprezes Zarządu, Robert Malinowski - Wiceprezes Zarządu (fot. P. Koper).

W okresie od 1 do 31 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Panu Dariuszowi Mirosławowi Konofalskiemu - Wiceprezesowi Zarządu ds. handlowych.
Jednocześnie wobec złożenia przez Panią Barbarę Szczypińską - Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno- finansowych rezygnacji z dniem 31.12.2017 r. z pełnienia funkcji Wiceprezesa ds. ekonomiczno- finansowych, Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Płońsku na posiedzeniu w dniu 8 listopada br.  podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem 31.12.2017r. Pani Barbary Szczypińskiej ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Pani Teresa Grażyna Kudlicka oraz Pani Barbara Szczypińska będą nadal pracować w Banku w charakterze Doradców Zarządu co pozwoli na zamknięcie prowadzonych projektów oraz płynne przekazanie prowadzonych spraw nowemu Zarządowi Banku.

Od stycznia 2018r. Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Płońsku ustaliła 3 osobowy skład Zarządu Banku, zatwierdziła nową strukturę organizacyjną oraz wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie. Na wniosek Pana Dariusza Mirosława Konofalskiego Rada Nadzorcza Banku powołała z dniem 01.01.2018r na stanowiska Wiceprezesów - dotychczasowych członków Zarządu:  
- Panią Wioletę Ewę Ciulińską  na stanowisko  Wiceprezesa Zarządu  ds. finansów i bezpieczeństwa,
- Pana Roberta Malinowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych.

Rada Nadzorcza Banku pragnie serdecznie podziękować Pani Prezes Teresie Kudlickiej oraz Pani Wiceprezes Barbarze Szczypińskiej za wieloletni wkład w budowanie pozycji Banku Spółdzielczego w Płońsku oraz jego stabilny, bezpieczny rozwój. Jednocześnie pragniemy pogratulować nowo powołanemu Zarządowi Banku i życzyć sukcesów w zarządzaniu Bankiem.


Rada Nadzorcza
Banku Spółdzielczego w Płońsku

 

Powrót