Bakcyl - program edukacyjny

Celem projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii,
cyberbezpieczeństwa oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości.

Projekt jest częścią jednego z największych programów pozaformalnej edukacji finansowej w Europie – „Bankowcy dla Edukacji”.

Realizowany jest od 2013 r. we współpracy z instytucjami sektora bankowego, instytucjami publicznymi i samorządami terytorialnymi.
Projekt uzyskał wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej za szczególne przyczynianie się do rozwijania kompetencji finansowych społeczeństwa.


Cele projektu BAKCYL

  • Poszerzanie wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości
  • Wspieranie nauczycieli w przekazywaniu wiedzy
  • Wprowadzanie uczniów w świat codziennych finansów
  • Edukowanie w zakresie świadomego i bezpiecznego korzystania z usług finansowych
  • Umacnianie wizerunku sektora finansowego jako instytucji zaufania publicznego
  • Podnoszenie kompetencji zawodowych i rozwój osobisty wolontariuszy


Wybrane formy działalności

  • Lekcje
  • Konkursy
  • Spotkania z praktykami
  • Dzień z projektem Bakcyl

Więcej o projekcie: https://bakcyl.wib.org.pl/o-projekcie/

Kontakt
Kontakt w sprawie programu w BS Płońsk: tel. 23 663 09 63

Koordynator z ramienia WIB: Alicja Zaczek-Żmijewska
tel. 22 826 99 24, 694 489915, e-mail: mwiecek@wib.org.pl