Bakcyl - program edukacyjny

Bankowcy dla edukacji finansowej młodzieży BAKCYL to strategiczne, długofalowe partnerstwo firm i instytucji sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia Polaków z zakresu praktycznych finansów.

CELE BAKCYLA

SZKOŁA
Pomóc szkołom poszerzyć wiedzę finansową uczniów jako niezbędny element funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym społeczeństwie, opartym na wiedzy.
 

UCZNIOWIE
Wprowadzić uczniów w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.


PRACOWNICY BANKÓW
Udostępnić wartościową możliwość rozwoju zawodowego i osobistego pracownikom banków w działalności, która służy dobru wspólnemu.


SEKTOR BANKOWY
Potwierdzić odpowiedzialność społeczną banków przejawiającą się troską o edukację finansową młodego pokolenia.

Projekt BAKCYL w szkołach:

 • Lekcje z zakresu edukacji finansowej prowadzone przez wolontariuszy z banków
 • Spotkania menedżerów i ekespertów bankowych z młodzieżą
 • Konkurs Wiedzy Finansowej BAKCYL
 • Gra planszowa
 • Filmy edukacyjne

Programy lekcji BAKCYLA

 • Efekt pracy licznego grona polskich ekspertów bankowych, dydaktyków i nauczycieli
 • Aktualizowane i podlegające ewaluacji
 • Dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczniów w wieku gimnazjalnym
 • Zgodne z podstawą programową przedmiotu wiedza o społeczeństwie

Twoje pieniądze
Po przebytej lekcji uczeń będzie:
- rozpoznać, jak duży wpływ na finanse osobiste mają codzienne decyzje
- rozróżniać przychody i wydatki w codziennym życiu
- sporządzić prosty budżet
- rozumieć pojęcie kosztu alternatywnego
- zrozumieć znaczenie oszczędności i korzyści, które płyną z systematycznego oszczędzania
- zrozumieć potrzebę tworzenia „funduszu bezpieczeństwa”, na tzw. czarną godzinę.

Pożyczaj z głową
Po przebytej lekcji uczeń będzie:
- świadomym potrzeby zadania sobie następujących pytań, zanim się zadłuży:

 • czy to jest faktycznie potrzebne?
 • jaki rodzaj kredytu jest najlepszy?
 • ile to kosztuje?
 • czy będę w stanie spłacić zadłużenie?

- potrafił odróżnić „dobre” i „złe” kredyty
- rozumiał znaczenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, RRSO
- wiedział, kiedy wykorzystać różne produkty kredytowe
- wiedział, jak bezpiecznie korzystać z różnych produktów kredytowych.

Mądre inwestowanie
Po przebytej lekcji uczeń będzie:
- rozumiał różnicę pomiędzy oszczędnościami a inwestycjami
- rozumiał różnorodność celów życiowych i finansowych ludzi
- rozumiał zróżnicowanie profili ryzyka i ich znaczenie
- rozumiał relacje pomiędzy ryzykiem produktu i zwrotem z inwestycji dla podstawowych produktów finansowych
- rozumiał pojęcie i zastosowanie procentu składanego oraz reinwestycji zysków
- rozumiał zasadę i zalety dywersyfikacji
- świadomy ryzyka związanego z inwestycjami

Finanse na całe życie
Po przebytej lekcji uczeń będzie:
- rozumiał, dlaczego warto planować swoje finanse przez całe życie
- umiał zidentyfikować najczęstsze potrzeby i wydatki w różnych okresach życia i korzyści z planowania.
- rozumiał, jak działa procent składany i jak można go wykorzystać do realizacji swoich celów.

Kontakt
Kontakt w sprawie programu w BS Płońsk: tel. 23 663 09 63

Koordynator z ramienia WIB: Alicja Zaczek-Żmijewska
tel. 22 826 99 24, 694 489915, e-mail: mwiecek@wib.org.pl