Bezpieczeństwo

Szanowni Państwo,

Bank BPS przygotował animację na temat bezpieczeństwa bankowości elektronicznej, która ma pomóc Klientom w zrozumieniu zasad bezpiecznego realizowania transakcji internetowych. Z filmu dowiemy się do czego służy bankowość internetowa, jakie są zalety korzystania z elektronicznego dostępu do konta i jakich zasad należy przestrzegać, aby ustrzec się przed wykradzeniem danych.

 

 

Informacje podstawowe

Dane przesyłane między CUI (Centrum Usług Internetowych) i systemem bankowym są szyfrowane. Integralną częścią CUI są systemy zapór sieciowych, gwarantujących zabezpieczenie przed atakiem na serwery wchodzące w skład rozwiązania oraz serwery uwierzytelniające, pozwalające na  identyfikowanie użytkownika w oparciu o system wykorzystujący mechanizm silnego uwierzytelnienia.

Autentykacja/autoryzacja klienta realizowana jest przez połączenie tego, co klient wie: hasło, kod PIN (klient detaliczny) lub kodu PIN do karty mikroprocesorowej (klient korporacyjny)  i tego, co klient ma: kod SMS/token mobiny (klient detaliczny) lub karta mikroprocesorowa (klient korporacyjny).

Bank realizuje usługi w ramach systemu CUI za pośrednictwem Asseco Poland S.A. Certyfikat SSL na stronach https://cbp.cui.pl oraz https://bank.cui.pl/plonsk_k:

 • Właściciel (wystawiony dla): Asseco Poland S.A.
 • Ważność certyfikatu: 28.01.20203.02.2021
 • Wystawca certyfikatu:  DigiCert Inc
 • Numer seryjny: 0D:8A:0B:4C:67:78:0B:EE:98:27:AB:9A:68:E1:14:78

Certyfikat dla strony https://ebp.bsplonsk.pl:

 • Właściciel (wystawiony dla): Bank Spółdzielczy w Płońsku
 • Ważność certyfikatu: 31.01.2020 – 30.01.2022
 • Wystawca certyfikatu:  Certum Extended Validation CA SHA2 (Unizeto Technologies S.A).
 • Numer seryjny: 75:DB:AB:F1:E8:A4:E3:D6:CE:BC:F0:31:D2:D0:C5:67

Bezpieczne korzystanie z bankowości internetowej

Mając na uwadze należytą ochronę środków naszych klientów  zgromadzonych na rachunkach bankowych pragniemy zwrócić uwagę na  konieczność zachowania szczególnej ostrożności podczas korzystania z  bankowości internetowej:

 • nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z  odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do banku;
 • nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Twoich danych (np. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji - bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej;
 • zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony banku rozpoczyna się od https://;
 • należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (m.in. dla kogo został wystawiony oraz  czy jest ważny), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki;
 • należy unikać kopiowania numerów rachunków za pomocą schowka systemowego (tzn. używania funkcji „kopiuj i wklej” dostępnej w systemie operacyjnym). Zalecane jest ręczne wpisywanie NRB do zleceń w systemie bankowości internetowej, ewentualnie uważne sprawdzenie wklejanego numeru rachunku;
 • nie należy przesyłać mailem żadnych danych osobistych typu hasła, numery kart kredytowych, itp.;
 • nie należy przechowywać nazwy użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom;
 • należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarenkach, u znajomych);
 • nie należy logować się z urządzeń podłączonych do otwartych (niezabezpieczonych) sieci WiFi.
 • należy na bieżąco aktualizować system operacyjny oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowanie, takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash player oraz oprogramowanie do  obsługi plików pdf;
 • należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację;
 • instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować lub uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych;
 • należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia "Wyloguj";
 • w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem.

 

Działania prewencyjne Banku. W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia nieuprawnionych przelewów Bank może:

 • stosować procedurę silnego uwierzytelnienia klienta;
 • ograniczać liczbę prób logowania lub uwierzytelnienia;
 • określić zasady wygaszania sesji usług płatności internetowych;
 • ustalić ograniczenia czasowe ważności uwierzytelniania;
 • stosować mechanizmy monitorowania transakcji mające na celu zapobieganie nielegalnym/oszukańczym transakcjom oraz wykrywanie i  blokowanie takich transakcji płatniczych;
 • monitorować logowania z zagranicy;
 • ograniczać adresy IP, z których klienci mogą  się  logować, jeśli istnieje taka  możliwość w systemie bankowości internetowej ;
 • monitorować przelewy dokonywane przez firmy, np. większe przelewy, w  których odbiorcą przelewu jest osoba fizyczna (cudzoziemiec), w  szczególności wysyłane ostatnią sesją Elixir;
 • złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do  miejscowej prokuratury, w przypadku gdy podstawiona została fałszywa strona internetowa Banku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, podejrzeń nieprawidłowego funkcjonowania platformy bankowości internetowej, opisanych prób kontaktu Banku drogą mailową np.  w sprawie weryfikacji haseł – zawsze prosimy o kontakt z pracownikami naszego Banku