Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bezpieczeństwo Twoich finansów w naszym Banku gwarantuje - Bankowy Fundusz Gwarancyjny!

Jasna polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Płońsku jest jedną z podstaw naszego sukcesu. Nam możesz zaufać.
Dążąc do zapewnienia klientom jasnej i rzetelnej informacji o zakresie i zasadach systemowej ochrony oszczędności złożonych w Banku, na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Płońsku, zgodnie z art. 38b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474, z późn. zm.) przyjęto w Banku Spółdzielczym w Płońsku: ,,Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynależności do obowiązkowego systemu gwarantowania”.

 

Arkusz Informacyjny dla deponentów o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania.

Bank Spółdzielczy w Płońsku jako podmiot objęty systemem gwarantowania na podstawie art. 318 ust. 3 i 10 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016r. (Dz.U. poz. 996) wprowadził Arkusz Informacyjny dla deponentów o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, zgodny w wzorem Arkusza informacyjnego dla deponentów wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016r. (Dz.U. poz. 1110).

Arkusz, dotyczy poniższych typów rachunków:

1)    rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze,
2)    rachunki lokat terminowych,
3)    rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych,
4)    rachunki powiernicze.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016r. (Dz.U. poz. 996) ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności jednostek samorządu terytorialnego i inne wymienione w ustawie.

 

Prosimy o zapoznanie się z arkuszem i informacjami zamieszczonymi poniżej: