"Nasz Bank" Biuletyn Informacyjny Banku Spółdzielczego w Płońsku

Aktualna informacja

Od 2002 roku wydajemy systematycznie profesjonalny Biuletyn Informacyjny Banku Spółdzielczego w Płońsku, pt. „Nasz Bank”. Początkowo nasza publikacja ukazywała się co kwartał. Obecnie Biuletyn jest wydawany z mniejszą częstotliwością, tj. dwa razy w roku, za to jest o wiele obszerniejszy i bardziej zróżnicowany tematycznie. Od samego początku Biuletyn jest do nabycia bezpłatnie w każdej placówce naszego Banku oraz w urzędach, zaprzyjaźnionych szkołach, instytucjach oraz firmach.

O czym przeczytasz?

Nasz Biuletyn ma przede wszystkim funkcję informacyjną. Na jego łamach przedstawiamy m.in. dane o sytuacji finansowej Banku, informacje o nowych produktach i usługach, o bankowości spółdzielczej oraz aktualne wiadomości na temat ważnych wydarzeń, w których brał udział Bank Spółdzielczy w Płońsku.

Jaki jest nasz cel?

Podstawowym zadaniem Biuletynu „Nasz Bank” jest budowanie jeszcze trwalszych relacji z Tobą nasz drogi Kliencie, wzmacnianie świadomości z posiadania własnego spółdzielczego banku, a także potęgować w nas samych poczucie odpowiedzialności za jego rozwój.

Zapraszamy do lektury naszego Biuletynu Informacyjnego „Nasz Bank”. Bądź zawsze na bieżąco!

NUMER AKTUALNY

NUMERY ARCHIWALNE

 

Krzyżówka

Od wielu lat na łamach Biuletynu "Nasz Bank" publikujemy krzyżówkę z hasłem.

Wśród czytelników, którzy nadeślą do Banku Spółdzielczego w Płońsku (lub pozostawią w sekretariacie Banku) prawidłowe hasło krzyżówki wraz z danymi kontaktowymi losujemy nagrody.
W związku ze zmianami jakie nastąpiły w naszej przestrzeni życiowej wraz z wprowadzenem przepisów RODO, zmuszeni byliśmy do wprowadzenia rozwiązań mających na celu sformalizowanie tej formy zabawy i pozostanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
W związku z tym prosimy o zapoznanie się z ,,Regulaminem Krzyżówek organizowanych przez Bank Spółdzielczy w Płońsku”.