Numer aktualny

"Nasz Bank" Biuletyn informacyjny Banku Spółdzielczego w Płońsku:
nr 1 (28) jesień - zima 2018.

Ze słowa wstępnego.

Pani Teresa Kudlicka po prawie 20 latach pełnienia  funkcji Prezesa  zdecydowała  o zakończeniu  pracy w Zarządzie. Podobną decyzję, po 14 latach pracy  w Zarządzie Banku Spółdzielczego w Płońsku, podjęła Pani Barbara Szczypińska – Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych. Na łamach Biuletynu prezentu-jemy Państwu, jak rozwijał się nasz Bank na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Chciałbym podziękować Pani Prezes Teresie Kudlickiej oraz Pani Wiceprezes Barbarze Szczypińskiej w imieniu nowego Zarządu oraz własnym, za bardzo dobrą współ-pracę, wieloletni wkład w budowanie pozycji Banku Spółdzielczego w Płońsku oraz jego stabilny i bezpieczny rozwój. W Biuletynie  znajdą Państwo artykuł autorstwa  Pani Teresy Kudlickiej o tym, jak ważna jest właściwie prze-prowadzona sukcesja  w instytucji zaufania publicznego, jaką jest bank.  

Od stycznia br. Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Płońsku ustaliła 3-osobowy skład Zarządu, powierzając mi stanowisko Prezesa Zarządu, zaś funkcje Wiceprezesów – Pani Wiolecie Ciulińskiej i Panu Robertowi Malinowskiemu. Jednocześnie Rada Nadzorcza zatwierdziła nową strukturę organizacyjną i wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie.

Nowy Zarząd, który mam zaszczyt reprezentować, będzie kontynuował dotychczasowy kierunek rozwoju Banku, koncentrując się na bezpiecznym zarządzaniu Bankiem, wypracowywaniu satysfakcjonujących wyników finansowych i utrzymaniu dobrej pozycji w środowisku. Nadal zamierzamy troszczyć się o rozwój lokalnej społeczności, organizując i wspierając inicjatywy z terenu działania Banku.

Z okazji Nowego Roku życzę wszystkim Czytelnikom zdrowia, energii do działania, pasji tworzenia, odwagi  i wytrwałości w osiąganiu celów oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Życzę  Państwu także spokoju  pozwalającego realizować marzenia, które stając się  celami, zmieniają otaczającą nas rzeczywistość na lepsze. Życzę wszystkim współpracy z ludźmi mądrymi i życzliwymi, z którymi warto przezwyciężać trudności oraz razem świętować  małe i wielkie zwycięstwa.  

Dariusz Konofalski
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku