Dla mediów

Bank Spółdzielczy w Płońsku prowadzi otwartą i przejrzystą politykę informacyjną propagując dobre praktyki biznesowe w tej sferze.
Zależy nam na dobrej, wielostronnej komunikacji z dziennikarzami oraz społeczeństwem, dlatego chętnie dostarczamy rzetelnych informacji na temat szeroko rozumianej działalności, produktów oraz kultury organizacyjnej banku.

Dane Banku

Pełna nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Płońsku
Adres banku: 09-100 Płońsk, ul. Płocka 28

Forma prawna: spółdzielnia

Rok założenia: 1898

NIP: 567-00-05-918
KRS: 0000049877, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego
Regon: 000508945

Rada Nadzorcza:

 1. Rutkowski Wojciech – Przewodniczący RN
 2. Biernatowicz Maciej – Z-ca Przewodniczącego RN
 3. Granuszewski Jerzy – Sekretarz RN
 4. Kocik Jadwiga - Członek RN
 5. Leszczyńska Emilia - Członek RN
 6. Skalska Iwona – Członek RN
 7. Brzeszkiewicz Adam – Członek RN
 8. Golacik Jan - Członek RN
 9. Gołębiowska Maria - Członek RN
 10. Milewski Leonard - Członek RN

Zarząd:

 1. Dariusz Konofalski – Prezes Zarządu
 2. Robert Malinowski – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
 3. Wioleta Ciulińska – Wiceprezes Zarządu ds. finansów i bezpieczeństwa