Dla mediów

Bank Spółdzielczy w Płońsku prowadzi otwartą i przejrzystą politykę informacyjną propagując dobre praktyki biznesowe w tej sferze.
Zależy nam na dobrej, wielostronnej komunikacji z dziennikarzami oraz społeczeństwem, dlatego chętnie dostarczamy rzetelnych informacji na temat szeroko rozumianej działalności, produktów oraz kultury organizacyjnej banku.

Dane Banku

Pełna nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Płońsku
Adres banku: 09-100 Płońsk, ul. Płocka 28

Forma prawna: spółdzielnia

Rok założenia: 1898

NIP: 567-00-05-918
KRS: 0000049877, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Regon: 000508945

Rada Nadzorcza:
1. Rutkowski Wojciech - Przewodniczący RN
2. Biernatowicz Maciej - Zastępca Przewodniczącego RN
3. Granuszewski Jerzy - Sekretarz RN
4. Brzeszkiewicz Adam - Członek RN
5. Golacik Jan - Członek RN
6. Kocik Jadwiga - Członek RN
7. Leszczyńska Emilia - Członek RN
8. Liberek Andrzej - Członek RN
9. Milewski Leonard - Członek RN
10. Skalska Iwona - Członek RN

Zarząd:
1. Dariusz Konofalski – Prezes Zarządu
2. Robert Malinowski – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
3. Wioleta Ciulińska – Wiceprezes Zarządu ds. finansów i bezpieczeństwa