Visa Business Debetowa

Dla wszystkich Posiadaczy rachunków bieżących i pomocniczych posiadamy prestiżową, międzynarodową kartę płatniczą VISA Business Debetowa. Dzięki ogromnej liczbie placówek handlowo-usługowych oraz bankomatów akceptujących karty Visa, tak w Polsce jak i na całym świecie, karta VISA Business Debetowa, jest wygodnym instrumentem dostępu do środków zgromadzonych na rachunku bieżącym.

Korzyści:

 • wygoda i bezpieczeństwo pracowników - dzięki możliwości wydania dowolnej liczby kart do rachunku, pracownicy podczas podróży służbowych mogą pokrywać koszty hotelu, transportu, itp. - nie są narażeni na utratę gotówki
 • łatwa kontrola wydatków pracowników
 • eliminacja zaliczek dla pracowników
 • łatwy i szybki dostęp do gotówki dzięki szerokiej sieci ok. 6 500 bankomatów bez prowizji
 • szybkość – aktualizacja salda on line
 • dokonywanie transakcji w internecie
 • bezpieczeństwo - korzystając z kart płatniczych klient unika konieczności noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy i nie naraża się na ich utratę
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty

Cechy karty VISA Business Debetowa:

 • zasady rozliczenia - karta on-line
 • liczba kart - dowolna liczba kart do rachunku, przy czym dla jednego Posiadacza rachunku/Użytkownika karty może być wydana jedna karta danego typu
 • okres ważności - 3 lata
 • typ karty - płaska
 • dzienne limity: możliwość indywidualnego określenia wysokości limitów
 • maksymalny dzienny limit dla wypłat gotówki – 30 000 zł
 • maksymalny dzienny limit dla opecacji platniczych – 50 000 zł
 • transakcje internetowe - dzienny limit transakcji internetowych do do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych

W przypadku kradzieży lub zgubienia karty dokonasz natychmiastowego jej zastrzeżenia w każdym oddziale Banku lub telefonicznie: z tel. stacjonarnych: 0 801 321 456, z tel. kom. (86) 215 50 50, (22) 539 50 50

Wydanie karty:
Warunkiem otrzymania karty jest: otwarcie lub posiadanie rachunku, do którego może zostać wydana karta, wypełnienie i złożenie w jednostce Banku Wniosku o wydanie karty oraz zaakceptowanie Regulaminu.

Zapraszamy do kontaktu!