Rozliczenia walutowe

Prowadząc swój biznes, prawdopodobnie coraz częściej jesteś zmuszony do dokonywania rozliczeń walutowych. Współpraca z zagranicznymi klientami, kontrahentami oraz dystrybutorami pociąga za sobą konieczność odpowiedniego rozliczenia i zaksięgowania tego rodzaju transakcji. Oferujemy nowoczesne rachunki walutowe dla firm gromadzących środki finansowe oraz przeprowadzających rozliczenia w walutach wymienialnych.

 
Główne korzyści:
 
  • szybkie przekazy w obrocie dewizowym (np. polecenie wypłaty, przelew SEPA),
  • bezpośrednie rozliczenie transakcji w walutach wymienialnych bez dodatkowych kosztów przewalutowań,
  • możliwość przekazywania wynagrodzenia w walutach wymienialnych na konto dla pracowników pracujących za granicą lub dla zagranicznego pracodawcy,
  • możliwość indywidualnego negocjowania kursu walutowego w przypadku poleceń wypłaty dokonywanych w EUR,
  • możliwość otwarcia rachunku w takich walutach wymienialnych, jak m.in.: dolar amerykański, euro.

Wykaz wymaganych dokumentów do otwarcia rachunku w zaleznosci od prowadzonej działalnosci znajduje się w zakładce:

Dokumenty do pobrania!

Zapraszamy do kontaktu!