Awale

Awal, czyli poręczenie wekslowe, to zobowiązanie Banku do zapłaty całości lub części wartości wekslowej w sytuacji, gdy osoba, za która Bank udzielił poręczenia, nie wywiązała się ze spłaty zobowiązania finansowego. Awal może dotyczyć całości lub części sumy wekslowej oraz każdej osoby, której podpis widnieje na wekslu.
 
Awale mogą zabezpieczać:
 
  • spłatę kredytu,
  •  zapłatę za zakupione towary lub usługi,
  •  zapłatę cła.

Zapraszamy do kontaktu!