Gwarancje KFG

Bank Spółdzielczy w Płońsku na podstawie umowy o współpracy zawartej między Bankiem BPS S.A. i zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis (PLD) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Zasady obejmowania kredytów gwarancjami KFG to:

  • zwiększony zakres gwarancji do 60 proc. kwoty kredytu,
  • Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi:
  1. 0,5 % - dla kredytu obrotowego
  2. 0,5 % - dla kredytu inwestycyjnego
  • maksymalny okres gwarancji do 60 miesięcy dla kredytu obrotowego,
  • maksymalny okres gwarancji do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
  • maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).

 

Zapraszamy do kontaktu!