Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest przede wszystkim na finansowanie projektów inwestycyjnych oraz rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku. Kredyt inwestycyjny najczęściej finansuje zakup materialnych lub nie materialnych składników majątku trwałego firmy.

Jest to idealne źródło finasowania zakupu, rozbudowy lub modernizacji Twojej firmy. Kredyt inwestycyjny może również refinansować poniesione przez Ciebie nakłady inwestycyjne. Z racji swojej konstrukcji najczęściej udzielany jest jako kredyt długoterminowy, dopasowany okresem funkcjonowania do czasu amortyzacji środków trwałych.

Oferujemy kredyt z możliwością karencji w jego spłacie, która pozwoli Ci zachować płynność finansową w końcowym etapie realizacji inwestycji.

Cechy kredytu inwestycyjnego:

  • minimalny udział własny kredytobiorcy już od 10%,
  • długi okres kredytowania do 10 lat, dostosowany do okresu amortyzacji środków trwałych,
  • zabezpieczenie kredytu na przedmiocie inwestycji,
  • możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy,
  • umożliwia zwiększenie potencjału i poprawa płynności finansowej firmy,
  • oprocentowanie kredytu obliczane na bazie stawki WIBOR lub ustalane indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu!