Skorzystaj z oferty na leasing samochodu. Odbierz NAGRODĘ!

Jeżeli jesteś kredytowym lub leasingowym Klientem naszego Banku to zawierając nową umowę leasingu na samochód osobowy lub ciężarowy do 3,5 t. DMC, możesz skorzystać z atrakcyjnych warunków finansowania, połączonych z promocją "Karta paliwowa za 1 zł". Akcja jest ograniczona ilościowo i trwa do 30.06.2024 r.

LEASING ZA LOJALNOŚĆ

Uproszczona procedura zawierania umowy na pojazdy do 3,5 tony.
Klient może zawrzeć umowę wypełniając jedynie prosty wniosek.

Korzyści dla klienta wynikające z nowej procedury:

  • brak opłaty wstępnej – klient nie musi angażować własnych środków
  • zaangażowanie aż do 500 000,- zł netto
  • nie ma wymogu podawania wyników finansowych
  • szybka decyzja - udzielana na podstawie opinii o kliencie wystawionej przez Bank

Co jest nagrodą w promocji?

Klient po uruchomieniu umowy otrzyma kartę paliwową ORLEN zasiloną na 300,- zł.

Jaki jest czas trwania promocji?

Promocja trwa od 2 kwietnia do 30 czerwca bieżącego roku.

Dla kogo przygotowaliśmy promocję?

Promocję przygotowaliśmy specjalnie dla klientów kredytowych (nie będących konsumentami).

Jakie warunki cenowe otrzyma klient?

Decyzją Zarządu BPS Leasing i Faktoring S.A. na czas promocji obniżono marżę, dzięki czemu oferta przedstawiana klientowi jest jeszcze bardziej atrakcyjna.

Jakie warunki musi spełnić klient?

  • zawarta umowa kredytowa z Bankiem Spółdzielczym w Płońsku zrzeszonym w grupie BPS, która trwa co najmniej 6 miesięcy
  • brak zobowiązań wymagalnych powyżej 30 dni z tytułu ww. umowy
  • podpisanie umowy leasingu w okresie trwania promocji

Zapraszamy do kontaktu!

Poniżej: Regulamin promocji "Karta paliwowa za 1 zł"