Kredyty Obrotowe

Kredyty obrotowe krótko- i średnioterminowe, to rozwiązanie finansowe dla Twojej aktywnie działającej na rynku firmy. Kredyt obrotowy zapewnia środki finansowe umożliwiające zachowanie bieżącej płynności.  Oferujemy kredyty obrotowe w rachunku bieżącym oraz kredyty w rachunku kredytowym (odnawialne i nieodnawialne).

 

CECHY WSPÓLNE KREDYTÓW OBROTOWYCH:

  • finansują zapasy i należności,
  • umożliwiają  terminowe regulowanie zobowiązań,
  • pomagają optymalnie zarządzać finansami firmy,
  • harmonogram spłaty kredytów jest dopasowany do uwarunkowań indywidualnych,
  • umożliwiają poprawę efektywności gospodarstwa poprzez wykorzystanie efektu dźwigni finansowej (częściowe finansowanie działalności kapitałem obcym),
  • zabezpieczenie kredytujest negocjowane i ustalane indywidualnie z Tobą,
  • są udzielane na okresy do 1 roku lub do 3 lat.